ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΝΟΜΟ
Επιλέξτε Νομό...
  • Επιλέξτε Νομό...
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΠΟΛΗ
Επιλέξτε Πόλη...
  • Επιλέξτε Πόλη...

Έχετε επιλέξει να εμφανιστούν τα καταστήματα
στο νομό , στην περιοχή

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΟΥ!
Δηλώνω πως τα παραπάνω στοιχεία είναι αληθή. Οποιαδήποτε αναληθή πληροφορία, αποκλείει τον / την νικητή / νικήτρια
Αποδέχομαι τους όρους συμμετοχής
* Παρακαλούμε όπως συμπληρώσεις όλα
τα υποχρεωτικά πεδία με αστερίσκο.

Κέρδισες

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  «ΓΕΡΜΑΝΟΣ THINKBIG»

 

1)       Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (εφεξής «ΓΕΡΜΑΝΟΣ») που εδρεύει στον Άγιο Στέφανο Αττικής (23ο χλ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας) σε συνεργασία με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «PROXIMITY ZZ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ», που εδρεύει στην Αθήνα Αμβρ. Φραντζή 16, TK 117 45, (εφεξής «PROXIMITY» ή «Διαφημιστική »), διοργανώνει προωθητικό πρόγραμμα (εφ’ εξής το «Πρόγραμμα») με διαδικασίες άμεσης νίκης (instant win) και κλήρωσης δώρων , με τίτλο «ΓΕΡΜΑΝΟΣ THINK BIG» στα πλαίσια προώθησης και προβολής των προϊόντων και των υπηρεσιών της, αποκλειστικά μέσω των σημείων πώλησης των Καταστημάτων ΓΕΡΜΑΝΟΣ (εφεξής τα «Καταστήματα»),  σύμφωνα με τους ακόλουθους Αναλυτικούς Όρους, οι οποίοι είναι κατατεθειμένοι στη Συμβολαιογράφο Αθηνών Ελένη Καρκανοπούλου (εφεξής η «Συμβολαιογράφος»), και είναι ανηρτημένοι στην ιστοσελίδα www.germanos.gr (εφ εξής το «Site») κατά το χρονικό διάστημα από 18/05/2013 έως και τις 30/06/2013.

Κάθε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των όρων του Προγράμματος, από την παραπάνω Συμβολαιογράφο αλλά και να προμηθεύεται το σχετικό έντυπο των όρων από τα  αναφερόμενα στο Παράρτημα Ζ των παρόντων όρων καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ καθώς και να ενημερώνεται περαιτέρω σχετικά με το Πρόγραμμα κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με την Proximity στο τηλέφωνο 210-8253751-3, κατά τις εργάσιμες ημέρες από Δευτέρα έως και Παρασκευή και από τις 10.00 π.μ. έως τις 18.00 μ.μ. κατά το χρονικό διάστημα από 18/05/2013 έως και τις 30/06/2013. 

 

2)       Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ, επιφυλάσσεται του δικαιώματός της  να τροποποιεί  μονομερώς τους παρόντες όρους ή και να παρατείνει τη διάρκεια του Προγράμματος. H τυχόν παράταση της διάρκειας του Προγράμματος ή η μεταβολή των παρόντων όρων θα πραγματοποιείται με κατάθεση στη Συμβολαιογράφο και κατόπιν προηγούμενης ανακοίνωσης στο Site και θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή.

3)       Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν όλοι όσοι διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και είναι ικανοί για κάθε δικαιοπραξία.

 

4)       Το Πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί  σε όλα τα καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ, πανελλαδικά κατά την έναρξη του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων μέχρι το πέρας του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων.

 

5)       Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στις εταιρείες COSMOTE, OTE, ΓΕΡΜΑΝΟΣ και PROXIMITY, καθώς και στις εταιρίες που συνεργάζονται με την τελευταία για τη διενέργεια του Προγράμματος, όλοι οι ιδιοκτήτες και εργαζόμενοι σε καταστήματα COSMOTE ή/και COSMOTE Corner, σε καταστήματα ΟΤΕ ή/και OTE Shop και στα καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ, τα οποία είναι franchise, αλλά και οι σύζυγοι, καθώς και οι συγγενείς α’ και β’ βαθμού, όλων των προαναφερόμενων.

 

6)       Η διάρκεια του Προγράμματος ορίζεται  από  την 18/05/2013 έως και τις 8/06/2013

 

7)       ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ INSTANTWIN:  Για να συμμετέχει κάποιος στο Πρόγραμμα με τη διαδικασία άμεσης νίκης (INSTANT WIN), ( εφεξής Συμμετέχων )  θα πρέπει κατά τη διάρκειά  του να επισκεφθεί ένα από τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Ζ καταστήματα, προκειμένου να προμηθευτεί το ειδικό  έντυπο άμεσης νίκης (INSTANT WIN), , χωρίς να υποχρεούται σε  αγορά  προϊόντος ή σύναψη σύμβασης υπηρεσιών. Το ειδικό  έντυπο άμεσης νίκης (INSTANT WIN),  θα μοιράζεται από προωθητικές ομάδες της διαφημιστικής κατά τη διάρκεια του Προγράμματος σε σημεία κοντά σε επιλεγμένα καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ  και σε μεγάλα εμπορικά πολυκαταστήματα.

Σε ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή που θα υπάρχει σε κάθε κατάστημα που συμμετέχει στο Πρόγραμμα , κάθε συμμετέχων που έχει προμηθευτεί  το ειδικό έντυπο άμεσης νίκης (INSTANT WIN), μπορεί μέσω της βοήθειας υπαλλήλου του καταστήματος να σκανάρει ένα μόνο από τα διανεμόμενα 3πτυχα έντυπα άμεσης νίκης (INSTANT WIN),  με μεταβλητό barcode ή με sticker με τεχνολογία NFC, έτσι ώστε να διαπιστώσει άμεσα ποιο από τα δώρα του άρθρου 8 έχει κερδίσει. Σε περίπτωση τυχόν ελαττωμάτων/παραποιήσεων του ειδικού εντύπου άμεσης νίκης (INSTANT WIN),  οι ΓΕΡΜΑΝΟΣ και PROXIMITY  δεν έχουν ευθύνη έναντι των Συμμετεχόντων.

Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα δεν προϋποθέτει αγορά προϊόντος ή ενεργοποίηση οποιασδήποτε σύνδεσης.

 

8)       ΔΩΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ INSTANTWIN:

Τα «ΜΕΓΑΛΑ ΔΩΡΑ» του Προγράμματος INSTANTWIN είναι τα εξής:

 

Τα «ΜΙΚΡΑ ΔΩΡΑ» του Προγράμματος INSTANTWIN είναι τα εξής:

 

Οι όροι παροχής των Δωροεπιταγών αναφέρονται στο Παράρτημα Δ των παρόντων όρων.

 

9)       ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΣΤΟ SALESΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Για να συμμετέχει κάποιος στο SALES Πρόγραμμα (εφεξής ο «Συμμετέχων»), θα πρέπει να επισκεφθεί οποιοδήποτε Κατάστημα (Παράρτημα Ζ) ανά την Ελλάδα, κατά τη διάρκεια του Προγράμματος και να προβεί σε μία από τις ενέργειες που περιγράφονται παρακάτω.  Ειδικότερα:

Α) Να πραγματοποιήσει μία Αίτηση Σύμβασης Σύνδεσης για νέα σύνδεση συμβολαίου COSMOTE (εφεξής η «Αίτηση»). Η Αίτηση πρέπει να υποβληθεί κατά τη διάρκεια του Προγράμματος ή, εάν γίνεται μετά από υποβολή αιτήματος φορητότητας προς την COSMOTE, να υποβληθεί από 18/5/2013 έως 08/06/2013 και να εγκριθεί μέχρι την 23/06/2013, και να ενταχθεί σε ένα από τα οικονομικά προγράμματα, 18μηνης ή 24μηνης διάρκειας, COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 25, COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 35, COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 45, COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 50, COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 55, COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 65, COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 70, COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 85, COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 100, COSMOTE ΚΑΡΤΟΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 25, COSMOTE ΚΑΡΤΟΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 25 με ΔΧΟ, COSMOTE ΚΑΡΤΟΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 30, COSMOTE ΚΑΡΤΟΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 30 με ΔΧΟ, COSMOTE ΚΑΡΤΟΣΥΜΒΟΛΑΙΟ  35, COSMOTE ΚΑΡΤΟΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 35 με ΔΧΟ, COSMOTE BUSINESS ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ με internet 25, COSMOTE BUSINESS ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ με internet 35, COSMOTE BUSINESS ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ με internet 45, COSMOTE BUSINESS ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ με internet 60, COSMOTE BUSINESS ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ με internet 80, COSMOTE BUSINESS 150, COSMOTE BUSINESS 400, COSMOTE BUSINESS 1000, COSMOTE BUSINESS 1500, COSMOTE BUSINESS 3000, COSMOTE BUSINESS 5000.

 

 Β) Να μετατρέψει τη σύνδεση καρτοκινητής  COSMOTE σε 18μηνη ή 24μηνη σύνδεση συμβολαίου COSMOTE σε ένα από τα οικονομικά προγράμματα COSMOTE ΚΑΡΤΟΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 20, COSMOTE ΚΑΡΤΟΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 20 με ΔΧΟ COSMOTE ΚΑΡΤΟΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 25, COSMOTE ΚΑΡΤΟΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 25 με ΔΧΟ, COSMOTE ΚΑΡΤΟΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 30, COSMOTE ΚΑΡΤΟΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 30 με ΔΧΟ, COSMOTE ΚΑΡΤΟΣΥΜΒΟΛΑΙΟ  35, COSMOTE ΚΑΡΤΟΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 35 με ΔΧΟ, COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 20, COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 25, COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 35, COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 45, COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 50, COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 55, COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 65, COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 70, COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 85, COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 100, COSMOTE BUSINESS ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ με internet 25, COSMOTE BUSINESS ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ με internet 35, COSMOTE BUSINESS ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ με internet 45, COSMOTE BUSINESS ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ με internet 60, COSMOTE BUSINESS ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ με internet 80, COSMOTE BUSINESS 150, COSMOTE BUSINESS 400, COSMOTE BUSINESS 1000, COSMOTE BUSINESS 1500, COSMOTE BUSINESS 3000, COSMOTE BUSINESS 5000.

 

Γ) Να πραγματοποιήσει νέα αίτηση σύνδεσης 12μηνης ή 24μηνης διάρκειας στα οικονομικά προγράμματα, COSMOTE Internet On The Go 2GB, COSMOTE Internet On The Go 3 GB, COSMOTE Internet On The Go 5GB, COSMOTE Internet On The Go 10GB, COSMOTE Internet On The Go 20GB, COSMOTE Internet Any Way 2GB, COSMOTE Internet Any Way 5GB κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του προγράμματος και έχει εγκριθεί μέχρι τις 23/6/2013.

 

Δ) Να πραγματοποιήσει μία αίτηση Σύμβασης για νέα σύνδεση ΟΤΕ TV σε ένα από τα προγράμματα α) ΟΤΕ ΤV Family Pack– Μέσω Δορυφόρου, β) OTE TV Full Pack – Μέσω Δορυφόρου, γ) ΟΤΕ ΤV Family Pack – Μέσω Conn-x, δ) OTE TV Full pack – Μέσω Conn-x

 

Ε) Να προβεί σε συνολική αγορά εμπορεύσιμων κωδικών που διατίθενται από το Κατάστημα αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των 20€. Σημειώνεται ότι ο Συμμετέχων θα πρέπει να κρατήσει μέχρι την παραλαβή του δώρου που θα κερδίσει την απόδειξη και να την επιδείξει κατά την παραλαβή του Δώρου του, αλλιώς δεν θα του αποδοθεί το Δώρο. Στις αγορές δεν περιλαμβάνονται οι εξοφλήσεις λογαριασμών, αγορά χρόνου ομιλίας  & παροχή υπηρεσιών.

 

Απαραίτητη επίσης προϋπόθεση για την συμμετοχή στο SALES Πρόγραμμα  είναι να γίνει δεκτή η Αίτηση Σύμβασης  Σύνδεσης στο δίκτυο της COSMOTE ή του ΟΤΕ αντίστοιχα. Κάθε Συμμετέχων μπορεί να λάβει μέρος στο SALES Πρόγραμμα,, με περισσότερες συμμετοχές, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής του. Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ θεωρεί ότι κάθε Συμμετέχων είναι συνδρομητής ή/και χρήστης της σύνδεσης με την οποία συμμετέχει στο Πρόγραμμα.

 

 

9.1 Εναλλακτικά, όποιος επιθυμεί να συμμετέχει στο Πρόγραμμα με τη διαδικασία της άμεσης ηλεκτρονικής  κλήρωσης χωρίς την πραγματοποίηση μίας εκ των άνωθεν ενεργειών, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 9, μπορεί να συμπληρώσει άπαξ με επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας, ένα έντυπο συμμετοχής στο Πρόγραμμα που μπορεί να το παραλάβει από τα γραφεία της PROXIMITY στην Αθήνα, Αμβρ. Φραντζή 16, κατά τις εργάσιμες ημέρες από Δευτέρα έως και Παρασκευή και από τις 10.00 π.μ. έως τις 18.00 μ.μ. κατά τη Διάρκεια του Προγράμματος και στη συνέχεια να καταχωρήσει στην ιστοσελίδα www.germanosthinkbig.gr (εφ΄ εξής το “site”) τον μοναδικό κωδικό που θα φέρει το έντυπο αυτό, ώστε να εμφανιστεί το δώρο που κερδίζει.

 

10) Ο κάθε Συμμετέχων φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων του στο πρόγραμμα κλήρωσης,. Ελλιπής ή μη ορθή ή μη αληθής συμπλήρωση των στοιχείων του Συμμετέχοντα παρέχει δικαίωμα στην ΓΕΡΜΑΝΟΣ να τον αποκλείσει από το Πρόγραμμα.

 

11) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ SALESΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Με την πραγματοποίηση μίας εκ των άνωθεν ενεργειών, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στον  όρο 9, ο Συμμετέχων λαμβάνει από τον πωλητή του καταστήματος ειδικό έντυπο open & win το οποίο φέρει μοναδικό κωδικό.  Ο Συμμετέχων έχει δικαίωμα να καταχωρήσει μέχρι την 14/06/2013  στο site www.germanosthinkbig.gr τον μοναδικό κωδικό που αναγράφεται πάνω στο έντυπο και να ενημερωθεί αυτόματα μέσω της ειδικής εφαρμογής της ανωτέρω ιστοσελίδας, η οποία  διαθέτει  σύστημα τυχαίας απόδοσης δώρων, ποιο δώρο έχει κερδίσει, έτσι όπως αυτά περιγράφονται στην παράγραφο 12.

 

 

12) ΔΩΡΑ SALESΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Τα Δώρα που θα διανεμηθούν στους νικητές της κλήρωσης είναι τα εξής:

ΔΩΡΑ

ΤΥΧΕΡΟΙ

Prepaid cards της Τράπεζας Κύπρου 1.500€

19

Prepaid cards  της Τράπεζα Κύπρου 500€

10

Prepaid cards της Τράπεζας Κύπρου 100€

45

Prepaid cards της Τράπεζας Κύπρου 50€

90

ΔΕ ΓΕΡΜΑΝΟΣ αξίας 50€

100

ΔΕ ΓΕΡΜΑΝΟΣ αξίας 25€

300

MP4 Crypto Cool

35

Ψηφιακές μηχανές KODAK

35

Εξωτερικοί σκληροί δίσκοι Hitachi

56

USB Hub

30

USB 16GB

256

 

Οι όροι για τις προπληρωμένες κάρτες, αναφέρονται στο Παράρτημα Ε, των παρόντων όρων.

 

Για την απόδοση του Δώρου της κλήρωσης απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο Συμμετέχων να μην έχει υποβάλλει αίτημα ακύρωσης της αίτησής του ή της σύνδεσής του ή η αίτησή του να μην απορριφθεί από την COSMOTE ή ΟΤΕ, για λόγους που οφείλονται σε υπαιτιότητά του έως τις 23/06/2013.

Σε περίπτωση που ο χρήστης είναι διαφορετικό πρόσωπο από το συνδρομητή της σύνδεσης το δώρο θα αποδοθεί στο συνδρομητή αυτής.

Σε περίπτωση εταιρικής σύνδεσης δικαίωμα να παραλάβει το δώρο έχει μόνο ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας.

 

 

13) Όλα τα δώρα επιλέχθηκαν βάσει των προδιαγραφών των κατασκευαστών και συνοδεύονται από την αντίστοιχη εγγύησή τους , εάν και εφόσον υπάρχει, και ουδεμία ευθύνη φέρει η ΓΕΡΜΑΝΟΣ  σχετικά με την ποιότητα, καταλληλότητα και/ή τη χρήση αυτών.

H ΓΕΡΜΑΝΟΣ και η Διαφημιστική ευθύνονται αποκλειστικά και μόνο για την παροχή των δώρων και δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν πραγματικά ή νομικά ελαττώματά τους, καθώς επίσης και για βλάβες ή οποιοδήποτε τυχόν πρόβλημα από τη λειτουργία ή την τήρηση των δώρων, ούτε υποχρεούνται σε αντικατάσταση / επισκευή τους ή άλλη αποκατάσταση ζημίας προερχόμενη από αυτά.

Ως προς τις Prepaid cards της Τράπεζας Κύπρου αποκλειστικά υπεύθυνη είναι η ΓΕΡΜΑΝΟΣ (σύμφωνα και με τους όρους του Παραρτήματος Ε), ενώ για τα προσφερόμενα ταξίδια αποκλειστικά υπεύθυνη είναι η Διαφημιστική(σύμφωνα και με τους όρους του Παραρτήμταος ΣΤ), ενώ υπεύθυνη για τις ημερήσιες βόλτες με τα φουσκωτά είναι η εταιρία open seas (σύμφωνα και με τους όρους τους Παραρτήματος Ζ)

 

14) ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΙΚΗΤΕΣ:

Η Διαφημιστική μετά την λήξη του Προγράμματος (κατά το διάστημα από 23/06/2013 έως 19/07/2013,) θα επικοινωνεί τηλεφωνικά με τους  τυχερούς για την ταυτοποίησή τους και την περαιτέρω συνεννόηση ως προς την παράδοση των δώρων. Σε περίπτωση που η Διαφημιστική δεν μπορέσει να έρθει σε επικοινωνία με κάποιους από τους τυχερούς στα στοιχεία  επικοινωνίας που έχουν δηλώσει μέχρι 21/07/2013, τότε το δώρο θα ακυρώνεται. Σε κάθε περίπτωση η Διαφημιστική θα επικοινωνήσει  τηλεφωνικά με  τους  τυχερούς τόσο του instant win όσο και της κλήρωσης το αργότερο μέχρι την 22η Ιουλίου 2013.

Στις περιπτώσεις, μη εύρεσης του τυχερού/νικητή ή άρνησης αυτού να παραλάβει το δώρο του ή επίδειξης εκ μέρους του αμέλειας, αδιαφορίας ή αδράνειας, όσον αφορά στην κατοχύρωση και παραλαβή του δώρου χάνει αυτός, αυτομάτως και οριστικά μετά την 22/07/2013 το δικαίωμα του να του αποδοθεί το δώρο. Μετά την ημερομηνία αυτή ο τυχερός /νικητής χάνει  αυτομάτως και οριστικά, το δικαίωμά του, να του αποδοθεί το δώρο και οι εταιρίες ΓΕΡΜΑΝΟΣ και PROXIMITY, απαλλάσσονται από κάθε σχετική ευθύνη και δικαιούνται να προβούν είτε στην ακύρωση των μη αποδοθέντων δώρων, είτε στην διάθεση τους με οποιαδήποτε διαδικασία ή και ελεύθερα, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια.

 

Η Διαφημιστική κατά την επικοινωνία με τους τυχερούς  μπορεί να ζητά οποιαδήποτε επιπλέον στοιχεία κρίνει απαραίτητα για την πιστοποίηση της ταυτότητας του  τυχερού – τελικού αποδέκτη του Δώρου. Σε σχέση με το Πρόγραμμα και τη διαδικασία ηλεκτρονικής άμεσης κλήρωσης, στην  περίπτωση που κάποιος τυχερός δηλώσει στη διαφημιστική ή καταχωρήσει στην ηλεκτρονική εφαρμογή στοιχεία που δεν αντιστοιχούν στον κάτοχο του νέου προγράμματος φωνής COSMOTE με πάγιο άνω των 20€, ή της νέας σύνδεσης COSMOTE Internet On The Go με πάγιο 15€ και άνω με 12μηνη ή 24μηνη δέσμευση, ή της νέας σύνδεσης COSMOTE Internet anyway με πάγιο 15€ και άνω με 12μηνη ή 24μηνη δέσμευση, ή  της αίτησης σύνδεσης ΟΤΕ TV Family Pack ή Full Pack Μέσω δορυφόρου ή μέσω Conn-x, με βάση την αίτηση για τη σύνδεση που υποβλήθηκε στο Κατάστημα το δώρο θα ακυρώνεται. Επίσης, το δώρο κλήρωσης θα ακυρώνεται στην περίπτωση που ο νικητής  δεν έχει την αντίστοιχη απόδειξη να προσκομίσει.

 

15) ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΔΩΡΩΝ:

15.1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  ΔΩΡΩΝ - INSTANT WIN ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α) ΜΕΓΑΛΑΔΩΡΑ INSTANT WIN:

Όσοι κερδίσουν ένα από τα μεγάλα δώρα (δηλαδή ταξίδια  4 ατόμων, ημερίσιες βόλτες με φουσκωτό, Smartphone Samsung, Tablets Samsung), η διαδικασία που ακολουθείται μέσα στο κατάστημα είναι η εξής :

Ο τυχερός συμπληρώνει την φόρμα  κατοχύρωσης μεγάλων δώρων (Παράρτημα Α) στο κατάστημα. Η συμπληρωμένη φόρμα αποστέλλεται μαζί με την φωτοτυπία της ταυτότητας του τυχερού και τη φωτοτυπία του σκαναρισμένου κουπονιού μέσω fax ή mail, στη Διαφημιστική εταιρία. Το κατάστημα αποδίδει στον τυχερό το μέρος της φόρμας κατοχύρωσης μεγάλων δώρων με τίτλο «Αποδεικτικό δώρου τυχερού», (Παράρτημα B), (αφού και αυτό έχει συμπληρωθεί). Ο τυχερός θα ενημερωθεί για όλες τις λεπτομέρειες παραλαβής του μεγάλου δώρου που κέρδισε από τη διαφημιστική εταιρία.

Όσοι νικητές διαμένουν σε Αθήνα και Θεσ/νίκη παραλαμβάνουν τα δώρα τους από τα αντίστοιχα γραφεία της Proximity, καθημερινά 10.00-18.00.

Proximity Αθήνας : Αμβρ.Φραντζή 16, Νέος Κόσμος, Τηλ.: 210 8253751-3, Φαξ : 210 8253753.

Proximity Θεσ/νίκης : Σόλωνος 76, Θεσ/νίκη. Τηλ.2310 223069, Φαξ : 2310 223933.

Για την συμμετοχή στη διαδικασία INSTANTWIN, αλλά και την  παραλαβή των μεγάλων δώρων απαιτείται  η προσκόμιση της αστυνομικής ταυτότητας,.Για  την  παραλαβή των μεγάλων δώρων απαιτείται να παραδοθεί συμπληρωμένο  το πιο πάνω αναφερόμενο έγγραφο «Αποδεικτικό δώρου τυχερού» (Παράρτημα Β).

Για τους τυχερούς που βρίσκονται σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, η  διαφημιστική, θα αναλάβει την αποστολή των δώρων τους (και όλων των συνοδευτικών εγγράφων) με μεταφορική της επιλογής της και χρέωση δική της. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή των δώρων είναι η επίδειξη α) της αστυνομικής ταυτότητας ή  διαβατηρίου σε ισχύ, για την ταυτοπροσωπία  του τυχερού. Πριν την παράδοση θα γίνεται ο απαραίτητος έλεγχος ταυτοπροσωπίας από τον υπάλληλο της μεταφορικής εταιρείας και ο δικαιούχος υποχρεούται να παραδώσει σ’ αυτόν το αποδεικτικό δώρου και υπογεγραμμένη την φόρμα αποδοχής του δώρου.

 

15.1.2  Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή των μεγάλων δώρων της ενέργειας instant win είναι η συμπλήρωση της σχετικής φόρμας κατοχύρωσης αυτών (Παράρτημα Α) ή της φόρμας αποδοχής δώρου (Παράρτημα Β). Οι τυχεροί/νικητές  φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους στα ως άνω ειδικά έντυπα κατοχύρωσης/αποδοχής δώρου.

Β) ΥΠΟΛΟΙΠΑ  ΔΩΡΑ INSTANT WIN:

Η παράδοση  των υπολοίπων, εκτός της παρ. 15Α, δώρων πραγματοποιείται άμεσα από το κατάστημα στο οποίο ο συμμετέχων σκάναρε μέσω υπαλλήλου του καταστήματος  το ειδικό έντυπο instant win του Προγράμματος.

 

 

15.2) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΩΡΩΝ ΚΛΗΡΩΣΗΣ:

Για τους τυχερούς η  Proximity θα  αναλάβει την αποστολή των δώρων τους (και όλων των συνοδευτικών εγγράφων, ήτοι  τη Δήλωση Αποδοχής Δώρου (Παράρτημα Γ)), με μεταφορική επιλογή της επιλογής της και χρέωση δική της. Πριν την παράδοση θα γίνεται ο απαραίτητος έλεγχος ταυτοπροσωπίας από τον υπάλληλο της μεταφορικής εταιρείας (courier) και ο δικαιούχος υποχρεούται να παραδώσει σ’ αυτόν το αποδεικτικό δώρου και υπογεγραμμένη την φόρμα αποδοχής του δώρου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ). Η φόρμα θα παραδίδεται από τον υπάλληλο της courier προς συμπλήρωση. Εάν η εταιρία ταχυμεταφοράς (courier) δεν καταφέρει να εντοπίσει κάποιον από τους  τυχερούς εντός δέκα (10) ημερών από την αρχική συμφωνία συνάντησης, τα Δώρα θα επιστρέφονται.  Η ευθύνη της  ΓΕΡΜΑΝΟΣ περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων Δώρων.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή των δώρων είναι η επίδειξη α) της αστυνομικής ταυτότητας ή  διαβατηρίου σε ισχύ, για την ταυτοπροσωπία  του τυχερού

β) της αίτησης σύνδεσης νέου προγράμματος φωνής που πραγματοποίησε σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στην παράγραφο 9.

γ) η υπογραφή της φόρμας αποδοχής δώρου.

 

Μετά την ολοκλήρωση των με το παρόν αναλαμβανομένων υποχρεώσεων των ΓΕΡΜΑΝΟΣ και της Διαφημιστικής και την παράδοση των Instant win Δώρων και των δώρων του Sales προγράμματος  τα ως άνω στοιχεία θα καταστρέφονται.

 

16)  Τα Δώρα είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται ή μεταβιβάζονται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή.

 

17) Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα Δώρα κατά είδος ή και αριθμό με αντίστοιχη τροποποίηση και του αριθμού των τελικών τυχερών. 

 

18) Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί στους νικητές σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα, ή την χρήση των Δώρων ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία και για τυχόν ελαττώματα στα Δώρα. Για οποιοδήποτε πρόβλημα ή ελάττωμα των Δώρων οι νικητές μπορούν να απευθύνονται μόνο στην Τράπεζα (για τις prepaid cards), στην κατασκευάστρια εταιρεία ή τον αντιπρόσωπό της στην Ελλάδα. Για τα προσφερόμενα ταξίδια οι νικητές μπορούν να απευθύνονται στη Διαφημιστική. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Προγράμματος και της διανομής των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της ΓΕΡΜΑΝΟΣ και της Διαφημιστικής παύει να υφίσταται. H ΓΕΡΜΑΝΟΣ και η Διαφημιστική δεν θα υπέχουν ούτε θα αναλάβουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων. 

 

19) ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οποιαδήποτε συμμετοχή μπορεί να ακυρωθεί οποτεδήποτε  για τους εξής λόγους:

(α) λόγω κωλύματος του Συμμετέχοντος –  τυχερού βάσει των παρόντων αναλυτικών όρων ,

(β) λόγω απόρριψης της αίτησης  σύνδεσης  προγράμματος φωνής  ή ακύρωσης από τον συνδρομητή όπως αναφέρονται στον όρο 9 (αναφορικά με τον διαγωνισμό κλήρωσης),

(γ) λόγω μη εντοπισμού κάποιου  τυχερού καθιστώντας έτσι αδύνατη την ενημέρωσή του εντός των προβλεπομένων στους παρόντες όρους προθεσμιών ή την παράδοση σε αυτόν του δώρου για οποιονδήποτε λόγο,

(δ) λόγω μη συμμόρφωσης και αποδοχής από οποιοδήποτε τυχερό των παρόντων Αναλυτικών Όρων στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις,

(ε) λόγω μη συμπλήρωσης & υπογραφής της σχετικής φόρμας κατοχύρωσης μεγάλων δώρων (Παράρτημα Α) ή της φόρμας αποδοχής δώρου (Παράρτημα Β), αναφορικά με το Πρόγραμμα και τη διαδικασία   “instant win”.

(στ) λόγω μη συμπλήρωσης & υπογραφής της σχετικής φόρμας αποδοχής δώρου (Παράρτημα Γ), αναφορικά με το πρόγραμμα και τη διαδικασία της κλήρωσης.

(ζ) λόγω μη παρουσίασης της ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ,  κατά την παραλαβή του Δώρου.

(η) λόγω μη παρουσίασης της αίτησης σύνδεσης νέου προγράμματος φωνής που πραγματοποίησε σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στην παράγραφο 9.

 

Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ σε περίπτωση που στο πρόσωπο κάποιου από τους τυχερούς, συντρέχει κάποια από τις προαναφερόμενες περιπτώσεις έχει το δικαίωμα να προβεί στην ακύρωση της συμμετοχής του σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και κατά το στάδιο της παράδοσης και παραλαβής των δώρων.

 

20) Η συμμετοχή στο διαγωνισμό άμεσης ηλεκτρονικής αυτοματοποιημένης κλήρωσης προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν χρησιμοποιώντας δικά τους τεχνικά μέσα. Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ και η ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του Προγράμματος επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Προγράμματος . Περαιτέρω, η ΓΕΡΜΑΝΟΣ και η ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ δεν ευθύνονται για οιαδήποτε επιβάρυνση των Συμμετεχόντων. Οι Συμμετέχοντες ρητά αποδέχονται ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους εγγραφής της σελίδας www.germanosthinkbig.gr και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι των ως άνω εταιρειών. Περαιτέρω, η ΓΕΡΜΑΝΟΣ και η ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στην σελίδα www.germanosthinkbig.gr με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του Προγράμματος.

 

21) Οι Συμμετέχοντες παρέχουν τη συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στην ΓΕΡΜΑΝΟΣ για την προβολή του Προγράμματος ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης, κινηματογράφου καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET (συμπεριλαμβανομένων των social media). Έτσι, η ΓΕΡΜΑΝΟΣ επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των τυχερών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με το  παρόν Πρόγραμμα  για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή στο Πρόγραμμα παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση  χωρίς καμία περαιτέρω απαίτηση του Συμμετέχοντα ή αξίωση για καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως  για τους λόγους αυτούς.

 

22) Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της εταιρίας ΓΕΡΜΑΝΟΣ και της Διαφημιστικής.

 

23) Κατά τη Διάρκεια του Προγράμματος και μέχρι την παράδοσή τους, η ΓΕΡΜΑΝΟΣ δικαιούται να χρησιμοποιεί τα Δώρα για σκοπούς διαφήμισης. Οι τελικοί αποδέκτες των Δώρων δεν δικαιούνται να εγείρουν καμία αξίωση κατά της ΓΕΡΜΑΝΟΣ λόγω της χρήσης των Δώρων για διαφημιστικούς σκοπούς.

 

24) Κατά το στάδιο συμμετοχής στο Πρόγραμμα με τη διαδικασία της  κλήρωσης τα στοιχεία που απαιτούνται να συμπληρωθούν από τον Συμμετέχοντα είναι το ονοματεπώνυμο, ο αριθμός τηλεφώνου για την επικοινωνία με τον συμμετέχοντα και η πλήρης διεύθυνση διαμονής του. Αντίστοιχα, κατά το στάδιο συμμετοχής στο Πρόγραμμα με τη διαδικασία της  «instant win» τα στοιχεία που απαιτούνται να συμπληρωθούν στη φόρμα κατοχύρωσης δώρου από τον Συμμετέχοντα είναι το ονοματεπώνυμο, ο αριθμός τηλεφώνου, η πλήρης διεύθυνση διαμονής του, η ημερομηνία γέννησης και ο αριθμός δελτίου ταυτότητας. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα με κάθε διαδικασία ( είτε«instant win» , είτε κλήρωση )  αποτελεί σαφή και εκ μέρους του Συμμετέχοντα δήλωση συναίνεσης κατά την έννοια του ν. 2472/1997 και του ν. 3471/2006 ως προς την χρήση των στοιχείων που καταχωρεί για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του Προγράμματος καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας του σχετικά με το Πρόγραμμα. Αμέσως μετά την διεξαγωγή του Προγράμματος και την παράδοση των Δώρων, κατά τα οριζόμενα στους παρόντες  Αναλυτικούς Όρους, τα σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο κάθε Συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα του και ενημέρωσης, ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του βάσει του άρθρου 13 του Ν. 2472/97 για την προστασία προσωπικών δεδομένων, επικοινωνώντας με την ΓΕΡΜΑΝΟΣ στο τηλ. 800-11-40000. Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και οιαδήποτε τυχόν διαφορά σχετικά με το διαγωνισμό θα επιλύεται από τα καθ' ύλη αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.

 

25) Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει και συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Αναλυτικών Όρων και των Παραρτημάτων τους. Σε περίπτωση που ο τυχερός, δεν  πληροί σωρευτικά τις προϋποθέσεις συμμετοχής  στο Πρόγραμμα τότε αυτομάτως  ακυρώνεται η συμμετοχή του σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A

ΦΟΡΜΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΩΡΩΝ (instant win)

 

Κατόπιν νικητήριας συμμετοχής μου στο Πρόγραμμα της ΓΕΡΜΑΝΟΣ «THINKBIG» (instantwin), δηλώνω ότι αποδέχομαι το δώρο που περιγράφεται παρακάτω, σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος , των οποίων έχω λάβει γνώση και τους οποίους αποδέχομαι ανεπιφύλαχτα στο σύνολό τους.

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

 

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

 

Όνομα

 

Επώνυμο

 

Τηλέφωνο

 

Διεύθυνση

 

Πόλη

 

ΤΚ

 

Ημερομηνία Γέννησης

 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας

 

Ημερομηνία

 

Υπογραφή

 

Δώρο 1*

     

       Τετραήμερο ταξίδι 4 ατόμων στα Χανιά

        

        Τετραήμερο ταξίδι 4 ατόμων στη Σαντορίνη

 


       Τετραήμερο ταξίδι 4 ατόμων στη Μύκονο

 

Δώρο 2*

     

      Μονοήμερη  βόλτα με φουσκωτό

Δώρο 3*

      

       Smartphone Samsung Galaxy S4

Δώρο 4*

      

      Tablet Samsung Galaxy Note 10.1

 

 

Συμπληρώνεται από τον πωλητή και τηρείται στο κατάστημα.

 

Υπογραφή

………………………………………………….

 

 

Μετά τη συμπλήρωσή της από τον πωλητή του καταστήματος η φόρμα αποστέλλεται άμεσα στη Proximity μέσω fax στον αριθμό: 210 82 53 753 ή μέσω mail στο i.armeliniou@zzdot.gr ή στο e.moutsiou@zzdot.gr.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΦΟΡΜΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΔΩΡΩΝ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΡΜΑΝΟΣ «THINKBIG»  (instantwin)

 

 

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΔΩΡΟΥ ΤΥΧΕΡΟΥ

 

Ημερομηνία

 

 

Δώρο 1*

     

      Τετραήμερο ταξίδι για 4 άτομα στα Χανιά

    

      Τετραήμερο ταξίδι για 4 άτομα στη Σαντορίνη

 


      Τετραήμερο ταξίδι για 4 άτομα στη Μύκονο

 

 

Δώρο 2*

     

     Μονοήμερη  βόλτα με φουσκωτό

 

Δώρο 3*

      

     Smartphone Samsung Galaxy S4

 

Δώρο 4*

      

     Tablet Samsung Galaxy Note 10.1

Υπεύθυνος καταστήματος

 

Σφραγίδα καταστήματος

 

 

 

 

 

 

Συμπληρώνεται από το κατάστημα και το κρατάει ο τυχερός.

* Βάλτε Χ στο κερδισμένο δώρο.

 

 

Όροι συμμετοχής στο  www.germanos.gr .

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΔΩΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΓΕΡΜΑΝΟΣ «THINKBIG»

 

Κατόπιν νικητήριας συμμετοχής μου στο Πρόγραμμα «THINK BIG» που διοργάνωσε η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (εφεξής «ΓΕΡΜΑΝΟΣ») που εδρεύει στον Άγιο Στέφανο Αττικής (23ο χλ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας) σε συνεργασία με την ανώνυμη  εταιρεία με την επωνυμία «PROXIMITY ZZ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ», που εδρεύει στην Αθήνα Αμβρ. Φραντζή 16, TK 117 45, (εφεξής «PROXIMITY» ή «Διαφημιστική») δηλώνω ότι αποδέχομαι το δώρο που περιγράφεται παρακάτω, σύμφωνα με τους όρους συμμετοχής του Προγράμματος, των οποίων έχω λάβει γνώση και τους οποίους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα στο σύνολο τους.

 

Όνομα

 

Επώνυμο

 

Τηλέφωνο

 

Δώρο

Prepaid card τηςΤράπεζας Κύπρου 1.500€

Prepaid card της Τράπεζας Κύπρου 500€

Prepaid card της Τράπεζας Κύπρου 100€

Prepaid card της Τράπεζας Κύπρου 50€

MP4 Crypto Cool

Ψηφιακή μηχανή KODAK

Εξωτερικός σκληρός δίσκος Hitachi

USB Hub

USB STICKS 16GB

 

Ημ/νία κατοχύρωσης/παραλαβής δώρου  Προγράμματος

 

Υπογραφή

 

 

 

O υπογράφων νικητής , συναινεί στην παρουσίασή του σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα, ή στη χρήση του ονόματός του ή/και φωτογραφίας του για λόγους διαφημιστικής προβολής από την ΓΕΡΜΑΝΟΣ, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως. Ο υπογράφων νικητής του Προγράμματος,  δηλώνει επίσης ότι τα αναγραφόμενα στην παρούσα στοιχεία του είναι πλήρη, ακριβή και επίκαιρα και διαβεβαιώνει την ΓΕΡΜΑΝΟΣ και την ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ότι ούτε ο ίδιος ούτε ο/η σύζυγός του ούτε και οποιοσδήποτε συγγενής του έως και πρώτου βαθμού είναι υπάλληλος των εταιρειών «ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.» ή της «Διαφημιστικής».

 

Δηλώνω  υπευθύνως και ανεπιφύλακτα δια της παρούσης, ότι παρέλαβα το συμφωνηθέν δώρο από την εταιρεία ΓΕΡΜΑΝΟΣ, και δεν έχω ουδεμία άλλη απαίτηση έναντι αυτής και της Διαφημιστικής εταιρείας.

 

_______________________________Υπογραφή (ολογράφως)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Δ

ΟΡΟΙ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΩΝ

 

A)     ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ 50 ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ TABLET

Οι ΔΕ 50€ για αγορά tablet εξαργυρώνονται με όλα τα tablets της γκάμας που υπάρχουν στα καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ:

 

 

Οι δωροεπιταγές 50€ για αγορά tablet δεν μπορούν να εξαργυρωθούν:

 

 

 

B)      ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ SAMSUNG 50€ για αγορά Smartphone Samsung

Οι ΔΕ Samsung 50€ εξαργυρώνονται με όλα τα Samsung  Smartphonesπου αποκτώνται:

 

α. με νέα σύνδεση, ή φορητότητα και λειτουργούν ώς έξτρα επιδότηση αξίας 50€

 

β. με μετατροπή καρτοκινητού COSMOTE σε Συμβόλαιο COSMOTE σε επιδοτούμενα προγράμματα με Smart phones Samsung (εξαιρούνται τα Smartphones που συμμετέχουν στις έξτρα επιδοτήσεις μετατροπής καρτοκινητού COSMOTE σε Συμβόλαιο COSMOTE ή φορητότητα)

 

γ. ως σκέτη συσκευή Samsung Smartphone, οπότε η ΔΕ Samsung 50€ λειτουργεί εκπτωτικά στην τιμή του Samsung Smartphone

 

 

 

Οι δωροεπιταγές Samsung 50€ δεν μπορούν να εξαργυρωθούν:

 

 

Γ)  ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ SAMSUNG 100€ για αγορά Samsung  Galaxy S4 ή για αγορά Samsung tablet

 

Οι  ΔΕ Samsung 100€ εξαργυρώνονται με αγορά Samsung  GalaxyS4 ή με αγοράSamsungTablet που αποκτώνται:

 

α. με νέα σύνδεση (φωνής ή data), ή φορητότητα, & λειτουργούν ως έξτρα επιδότηση αξίας 100€

 

β. με μετατροπή καρτοκινητού COSMOTE σε Συμβόλαιο COSMOTE σε επιδοτούμενα προγράμματα με Smart phones Samsung (εξαιρούνται τα Smartphones που συμμετέχουν στις έξτρα επιδοτήσεις μετατροπής καρτοκινητού COSMOTE σε Συμβόλαιο COSMOTE ή φορητότητα)

 

γ. ως σκέτη συσκευή GalaxyS4 ή SamsungTablet, οπότε η ΔΕ Samsung 100€ λειτουργεί εκπτωτικά στην τιμή του Galaxy S4 ή του Samsung Tablet που έχει επιλέξει ο πελάτης.

 

Οι δωροεπιταγές Samsung  100€ δεν μπορούν να εξαργυρωθούν:

 

 

Δ)  ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ αξίας 10€ για αγορές 50€και άνω

 

Οι  ΔΕ αξίας 10€ για αγορές 50€και άνω αφορούν και εξαργυρώνονται σε όλα τα προϊόντα που είναι διαθέσιμα στο κατάστημα και έχουν αξία 50€ και άνω.

 

Οι  ΔΕ αξίας 10€ για αγορές 50€και άνω δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν:

 

                Ε)  ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ αξίας 20€ για αγορές 100€και άνω

 

Οι ΔΕ αξίας 20€ για αγορές 100€και άνω αφορούν και εξαργυρώνονται σε όλα τα προϊόντα που είναι διαθέσιμα στο κατάστημα και έχουν αξία 100€ και άνω.

 

Οι  ΔΕ αξίας 20€ για αγορές 100€και άνω δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν:

 

 

Η Εξαργύρωση όλων των παραπάνω δωροεπιταγών θα μπορεί να γίνεται από 18/05/2013 έως και 30/06/2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε

ΟΡΟΙ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΚΑΡΤΩΝ

 

Οι προπληρωμένες κάρτες εκδίδονται σε συνεργασία με την Τράπεζα Κύπρου (εφεξής «Τράπεζα»). Οι προπληρωμένες κάρτες δεν είναι πιστωτικές κάρτες, ως εκ τούτου δεν συμμετέχουν σε προγράμματα αγορών με δόσεις (άτοκες/έντοκες). Οι προπληρωμένες κάρτες διέπονται από τους ειδικότερους όρους που θέτει η Τράπεζα, ιδίως αναφορικά με στοιχεία ταυτοποίησης των τυχερών στα πλαίσια της σχετικής απόφασης της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων (ΕΤΠΘ) 281/5/17.3.2009 της Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ Β’ 650/9.4.2009), που στοχεύουν στην πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος με σκοπό τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, αλλά και την προστασία των έννομων συμφερόντων κάθε συναλλασσομένου, καθώς και τη διασφάλιση των οικονομικών συναλλαγών του. Οι κάτοχοι  των προπληρωμένων καρτών οφείλουν να συμμορφώνονται με τους όρους αυτούς και ιδίως να παράσχουν στην Τράπεζα τα απαιτούμενα στοιχεία ταυτοποίησής τους μαζί με την αίτηση ενεργοποίησης των προπληρωμένων καρτών.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ

ΟΡΟΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ

 

ΤΑΞΙΔΙΑ:

Αναφορικά με το δώρο «Ταξίδι 4 ατόμων σε ελληνικό προορισμό» διευκρινίζουμε πως αυτά περιλαμβάνουν τα παρακάτω:

 

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ:
4 (τέσσερα) Ακτοπλοϊκά εισιτήρια με Highspeed σε οικονομική θέση, μετ’ επιστροφής.
4 (τέσσερις) Διανυκτερεύσεις σε δίκλινα δωμάτια στο ξενοδοχείο Santorini Image  Πρωινό & δείπνο καθημερινά στο ξενοδοχείο

 

ΜΥΚΟΝΟΣ:
4 (τέσσερα) Ακτοπλοϊκά εισιτήρια με Highspeed σε οικονομική θέση, μετ’ επιστροφής.
4 (τέσσερις) Διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο San Marco 4*
Πρωινό & γεύμα καθημερινά στο ξενοδοχείο

 

ΧΑΝΙΑ:
4 (τέσσερα) εισιτήρια σε τετράκλινη εξωτερική καμπίνα από/προς Χανιά

4 (τέσσερις) Διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Santa Marina 4*

Πρωινό, μεσημεριανό, δείπνο & σνακ καθημερινά στο ξενοδοχείο

 

Η τιμή των πακέτων έχει υπολογισθεί με οικονομικό ναύλο σε περιορισμένο αριθμό θέσεων για κάθε αναχώρηση.

Οι ακόλουθοι ειδικοί όροι ισχύουν αναφορικά με τους νικητές.

Διευκρινίζεται:

Νικητές με κινητικά, διανοητικά ή άλλα προβλήματα θα ταξιδέψουν με ιδία ευθύνη, απαλλασσόμενης των Διοργανωτριών από οποιαδήποτε ευθύνη, συνοδευόμενα από άτομα που θα υποδείξουν οι ίδιοι.

Οι νικητές δεν έχουν δικαίωμα να ζητήσουν οποιοδήποτε χρηματικό αντάλλαγμα ή ταξίδι σε εναλλακτική ημερομηνία σε περίπτωση ακύρωσης ή ματαίωσης του ταξιδιού ή αδυναμίας τους να ταξιδέψουν για οποιονδήποτε λόγο. Δεδομένου ότι το δώρο παρέχεται από τρίτες συνεργαζόμενες με την ΓΕΡΜΑΝΟΣ εταιρείες, η συμμετοχή των νικητών προϋποθέτει την εκ μέρους τους ρητή και έγγραφη αποδοχή των ειδικότερων όρων που θέτουν οι τρίτοι αυτοί (ιδίως πράκτορες, ταξιδιωτικές ή ακτοπλοϊκές εταιρίες εταιρίες, ξενοδόχοι, και λοιπά εμπλεκόμενα πρόσωπα), η ΓΕΡΜΑΝΟΣ και η Διαφημιστική  καμία περαιτέρω ευθύνη δεν φέρουν. Κατά συνέπεια, οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να παράσχουν εγγράφως, εφόσον τους ζητηθεί, έγγραφη επιβεβαίωση των όρων που καθορίζονται από τα πρόσωπα αυτά και αφορούν τη συμμετοχή τους στο ταξίδι.

Ο κάθε νικητής θα μπορεί να κάνει χρήση των ταξιδιωτικών υπηρεσιών που θα παρασχεθούν μέσω του ταξιδιωτικού πρακτορείου KAPA CHANGE TRAVEL ο ίδιος μόνος του και μαζί με 3 ακόμα  άτομα της επιθυμίας του, οι οποίες αφορούν σε ακτοπλοϊκά εισιτήρια, διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο και γεύματα σε ξενοδοχείο.

Η μέριμνα και η δαπάνη για την τυχόν έκδοση εγγράφων που απαιτούνται για το ταξίδι βαρύνει αποκλειστικά τους νικητές.

Η συμμετοχή στο ταξίδι των νικητών δεν καλύπτει προσωπικές δαπάνες όπως ενδεικτικά, κατανάλωση φαγητού και ποτών, κάθε άλλη προσωπική δαπάνη, όπως ιδίως αγορές από καταστήματα, μουσεία ή ξενοδοχεία, τηλεφωνήματα, έξοδα καθαριστηρίου ή πλυντηρίου ρούχων, εξυπηρέτηση δωματίου (room service), οποιαδήποτε εκδρομή κ.ά. τις οποίες θα επιβαρυνθούν αποκλειστικά οι νικητές.

Η συμμετοχή στο ταξίδι γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των νικητών. Στο ευρύτερο μέτρο που είναι επιτρεπτό από το κατά περίπτωση ισχύον εφαρμοστέο δίκαιο, η ΓΕΡΜΑΝΟΣ, η PROXIMITY, οι ταξιδιωτικοί πράκτορες, οι ακτοπλοϊκές εταιρίες και οι λοιποί εμπλεκόμενοι φορείς απαλλάσσονται από κάθε ευθύνη. Ειδικότερα, οι Διοργανώτριες δεν υπέχουν οποιαδήποτε ευθύνη για καθυστερήσεις δρομολογίων, ατυχήματα, ασθένειες ή πταίσμα των προσώπων τα οποία αναλαμβάνουν την παροχή υπηρεσιών οποιασδήποτε μορφής σε οποιοδήποτε στάδιο του ταξιδιού.

Οι νικητές φέρουν πλήρως και αποκλειστικώς κάθε οικονομική και άλλη ευθύνη για την συμπεριφορά τους κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και τις συνέπειές της.

Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ επιφυλάσσει το δικαίωμα να μεταβάλει κάθε λεπτομέρεια, ουσιώδη ή μη του ταξιδιού. Τυχόν αλλαγές θα γνωστοποιούνται μόλις αυτό καταστεί αντικειμενικά εύλογα δυνατό.

Οι νικητές φέρουν ανεπιφύλακτα και αποκλειστικά κάθε ευθύνη και κίνδυνο αναφορικά με δραστηριότητες πέραν από το δημοσιευμένο δρομολόγιο του ταξιδιού.

Διευκρινίζεται ότι η έκδοση του voucher για τη διαμονή στο ξενοδοχείο σε όνομα τρίτου πέραν αυτού του νικητή καθώς και η καταβολή τυχόν επιπλέον ποσού από τα πρόσωπα αυτά για διαμονή σε άλλου τύπου ή κατηγορίας δωμάτιο ή ξενοδοχείο ή για αγορά επιπλέον υπηρεσιών, δεν επιτρέπονται. Ο νικητής και τα υπόλοιπα τρία πρόσωπα που θα τον συνοδεύσουν θα ταξιδέψουν με αποκλειστική ευθύνη τους.

Η ευθύνη της ΓΕΡΜΑΝΟΣ περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων Δώρων. Διευκρινίζεται ότι η ΓΕΡΜΑΝΟΣ δεν φέρει καμία ευθύνη και ο νικητής/νικήτρια  και οι συνοδοί  τους  δεν διατηρούν καμία απαίτηση, αξίωση ή δικαίωμα κατά αυτής σε περίπτωση που λόγοι ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά  αναφερόμενων καιρικών συνθηκών, απεργίας ελεγκτών εναέριας, κυκλοφορίας, γενικής απεργίας κλπ., δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση του ταξιδιού ή υπάρξουν σχετικά προβλήματα. Επίσης, η ΓΕΡΜΑΝΟΣ δεν φέρει καμία ευθύνη και  ο νικητής/νικήτρια  και οι 3 συνοδοί του  δεν διατηρούν καμία απαίτηση, αξίωση ή δικαίωμα κατά αυτής για κάλυψη τυχόν εξόδων λόγω ματαίωσης ή ακύρωσης των ταξιδιών. Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα, την χρήση των Δώρων, την μετάβαση και παραμονή στον επιλεγμένο προορισμό, το ταξίδι την μεταφορά τους, τη διαμονή τους, τη φιλοξενία τους και την παρουσία τους στον επιλεγμένο προορισμό κ.τ.λ ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Οι ανωτέρω εταιρείες δεν φέρουν ευθύνη για τυχόν προβλήματα σε σχέση με τα Δώρα και δεν υπέχουν ούτε αναλαμβάνουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων/ νικητών. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Προγράμματος και της διανομής των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της ΓΕΡΜΑΝΟΣ παύει να υφίσταται. Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ δεν θα υπέχει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ

Όροι χρήσης VoucherOpenSea

Η εταιρία διαχείρισης των φουσκωτών σκαφών είναι η «OPENSEA ΕΠΕ» η οποία εδρεύει στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης 574, στην Αργυρούπολη.

Τα σκάφη παραλαμβάνονται αποκλειστικά και μόνο από την διεύθυνση Μίνωος 3, Αλυκές/Ανάβυσσος, στο 50o χλμ λεωφόρου Αθηνών – Σουνίου, τ.κ. 19013

Υπεύθυνος επικοινωνίας είναι ο Κος Ευτύχης Κυριακόπουλος. Οι καταναλωτές θα πρέπει να επικοινωνούν στα παρακάτω τηλέφωνα προκειμένου να κλείσουν το ραντεβού που τους εξυπηρετεί προκειμένου να εξαργυρώσουν την ημερήσια εκδρομή με το σκάφος. Τα τηλέφωνα είναι 22917.71000 και 6984.24.24.94

 

Το ραντεβού για την εξαργύρωση της εκδρομής θα γίνεται κατόπιν διαθεσιμότητας και εφόσον έχει ειδοποιηθεί τουλάχιστον επτά ημέρες νωρίτερα η εταιρία OPENSEA.

 

Τα σκάφη είναι φουσκωτά και η μέγιστη χωρητικότητα τους είναι 6 ατόμων συν τον καπετάνιο.

Η διαχείριση του σκάφους θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο από τον καπετάνιο που έχει ορίσει οι εταιρίες ΓΕΡΜΑΝΟΣ και OPENSEA.

Στην χρήση του φουσκωτού δεν περιλαμβάνεται το κόστος των καυσίμων το οποίο βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον καταναλωτή.

Ο καταναλωτής είναι υποχρεωμένος να δίνει στην εταιρία OPENSEA πιστωτική  κάρτα κατά την παραλαβή του σκάφους ως εγγύηση έως ότου να τηρηθεί και ο ανεφοδιασμός των καυσίμων.

Η προθεσμία χρήσης των vouchers που θα διανεμηθούν στους νικητές των διαγωνισμών ορίζεται έως την 31/12/2013.

Η διάθεση σκάφους από τηνOPENSEA προς τον εκάστοτε κάτοχο κουπονιού τελεί υπό την προϋπόθεση της εκ μέρους του αποδοχής των όρων και υπογραφής του σχετικού ναυλοσύμφωνου της OPENSEA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η

ΛΙΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

 

ΚΑΓΕΜ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Τ.Κ.

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (1)

Π.Τσαλδάρη 95 

12134

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΔΑΦΝΗ

Βουλιαγμένης 217

17237

ΔΑΦΝΗ

ΛΑΡΙΣΑ

Παπακυριαζή 15

41222

ΛΑΡΙΣΑ

ΧΑΛΚΙΔΑ 

Αβάντων 33

34100

ΧΑΛΚΙΔΑ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Καλοκαιρινού 50

71202

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Αριστομένους 21

24100

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Παπάγου 77 & Τραυλαντώνη 12

15773

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

Λοχ.Βούτσικα 3

81100

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

Ελευθ. Βενιζέλου 109

58100

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

Παπανικολή 32

18756

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΑΙΓΑΛΕΩ

Πανόρμου 2 & Ιερά οδός 252

12241

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΜΟΣΧΑΤΟ

Μακρυγιάννη 117

18345

ΜΟΣΧΑΤΟ

ΠΑΤΗΣΙΩΝ

Πατησίων 102-106

11257

ΑΘΗΝΑ

ΑΧΑΡΝΩΝ

Αχαρνών 330

11254

ΑΘΗΝΑ

ΡΕΘΥΜΝΟ

Εθν.Αντιστάσεως 19

74100

ΡΕΘΥΜΝΟ

ΚΟΖΑΝΗ

Παύλου Μελά 14

50100

ΚΟΖΑΝΗ

ΠΕΥΚΗ 

Σοφούλη 3

15121

ΠΕΥΚΗ

ΒΑΣ.ΟΛΓΑΣ

Βασ.Όλγας 101

54643

ΘΕΣ/ΚΗ

ΠΑΙΑΝΙΑ

Λεωφ.Λαυρίου 106

19002

ΠΑΙΑΝΙΑ

ΑΡΓΟΣ

Δαναού και Καποδιστρίου

21200

ΑΡΓΟΣ

ΡΟΔΟΣ

Γρ.Λαμπράκη 34-36

85100

ΡΟΔΟΣ

Ν.ΚΟΣΜΟΣ

Α.Φραντζή 4 & Καλλιρόης

11745

Ν.ΚΟΣΜΟΣ

ΚΟΡΩΠΙ

Βασ.Κων/νου 212

19400

ΚΟΡΩΠΙ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (2)

Εθν. Αντιστάσεως 8

12134

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Στρ. Αρτη 13

52100

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ

Παυλίδη - Αδαμοπούλου 8 & Πάροδος - Π. Αδαμοπούλου 1

50200

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ

ΚΑΡΔΙΤΣΑ 

Νικ. Πλαστήρα και Στεργίου Λάπα.

43100

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΚΟΜΟΤΗΝΗ 1

Ορφέως 31

69100

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΧΑΝΙΑ 

Χατζημιχάλη Γιάνναρη 7

73100

ΧΑΝΙΑ

ΑΜΦΙΑΛΗΣ 

Γρ. Λαμπράκη 452

18758

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΦΙΛΟΛΑΟΥ

Φιλολάου 59 & Εκφαντίδου

11633

ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΜΕΛΙΣΣΙΑ

Λεωφ. Δημοκρατίας 77

15127

ΜΕΛΙΣΣΙΑ

ΑΡΤΑ

Νικ. Σκουφά 122

47100

ΑΡΤΑ ΑΡΤΑΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ (2)

Αριστομένους & Βασ. Γεωργίου 4

24100

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΠΑΤΡΑ (3) ΜΑΙΖΩΝΟΣ

Μαιζώνος 70

26500

ΠΑΤΡΑ

ΧΙΟΣ

Απλωταριάς 21

82100

ΧΙΟΣ

ΚΙΛΚΙΣ

21ης Ιουνίου 64

61100

ΚΙΛΚΙΣ

ΠΛ. ΚΥΨΕΛΗΣ

Φωκίωνος Νέγρη 84 & Πλ. Κανάρη

11361

ΚΥΨΕΛΗ

ΑΡΙΔΑΙΑ

 Χρυσοστόμου Σμύρνης αρ. 6.

58400

ΑΡΙΔΑΙΑ

ΣΑΛΑΜΙΝΑ

Λ. Φανερωμένης 6

18900

ΣΑΛΑΜΙΝΑ

ΝΑΥΠΛΙΟ

Αργους 6

21100

ΝΑΥΠΛΙΟ

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ

Πλ. Ελ. Βενιζέλου

72200

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΘΕΣ/ΚΗΣ

Μακρυγιάννη  35

56431

ΘΕΣ/ΚΗ

ΝΑΟΥΣΑ

Δημαρχίας 1 Νάουσα 

59200

ΝΑΟΥΣΑ

ΧΑΝΙΑ (2)

Κυδωνίας 53

73100

ΧΑΝΙΑ

ΚΩΣ

 Βασιλέως Παύλου  17.

85300

ΚΩΣ

ΤΥΡΝΑΒΟΣ

Καραολή Δημητρίου  2

40100

ΤΥΡΝΑΒΟΣ

ΒΑΣ.ΟΛΓΑΣ 2

Βασ.Όλγας191

54646

ΘΕΣ/ΚΗ

ΛΑΡΙΣΑ 3

Μανδηλαρά 5Β και  Βελλή 16

41222

ΛΑΡΙΣΑ

ΣΑΜΟΣ

Θεμιστοκλή Σοφούλη 75

83100

ΣΑΜΟΣ (ΒΑΘΥ)

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Δ.Βετσοπούλου 42

59300

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

ΦΛΩΡΙΝΑ

Παύλου Μελά 46

53100

ΦΛΩΡΙΝΑ

ΑΜΑΛΙΑΔΑ

Ερμού  15

27200

ΑΜΑΛΙΑΔΑ

ΝΑΞΟΣ

Παπαβασιλείου

84300

ΝΑΞΟΣ

ΣΠΑΡΤΗ

Κ. Παλαιολόγου 101

23100

ΣΠΑΡΤΗ

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ

Θεσσαλονίκης 147

11852

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ

ΧΑΛΚΙΔΑ(2)

Βενιζέλου 40

34100

ΧΑΛΚΙΔΑ

ΚΑΡΥΣΤΟΣ

Καρύστου 126 & Θεοχάρους Κότσικα

34001

ΚΑΡΥΣΤΟΣ

ΡΟΔΟΣ(3)

Ηρακλειδών 174

85100

ΡΟΔΟΣ ΙΑΛΥΣΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ (2)

14ης Μαίου 4

68100

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

Ζηνοπούλου 1

36100

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

ΚΑΛΥΜΝΟΣ

Ελ.Βενιζέλου - Καλαμιώτισσα

85200

ΚΑΛΥΜΝΟΣ

ΛΕΝΟΡΜΑΝ

Λένορμαν 234 & Ιφιγενείας 14

10443

ΑΘΗΝΑ

ΒΟΛΟΣ

Κ.Καρτάλη 68

38221

ΒΟΛΟΣ

ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑ

Γούναρη 25

16562

Α.ΓΛΥΦΑΔΑ

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

Κύπρου 108

16552

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

ΓΛΥΦΑΔΑ (2)

Α.Μεταξά 19

16675

ΓΛΥΦΑΔΑ

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Ανδρέα Παπανδρέου 6 (τέως Βασιλέως Κωνσταντίνου).

15234

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΜΑΡΟΥΣΙ (2)

Παναθηναίων 3 Πλ. Ευτέρπης(Ηλ.Σταθμός).

15124

ΜΑΡΟΥΣΙ

ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ

Ευριπίδου 2 & Αριστείδου 1

10559

ΚΛΑΘΜΩΝΟΣ

ΠΛ.ΚΑΝΙΓΓΟΣ

Γλάδστωνος 1 (κ΄Πατησίων)

10677

ΠΛ.ΚΑΝΙΓΓΟΣ

ΠΕΡΑΙΑ

Αμπελοκήπων και Κρήτης αρ. 83

57019

ΠΕΡΑΙΑ

ΕΓΝΑΤΙΑ & ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

Εγνατίας 80 και Αριστοτέλους 30

54623

ΘΕΣ/ΚΗ

ΤΟΥΜΠΑ

Κλεάνθους & Αν. Θράκης 1

54642

ΘΕΣ/ΚΗ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

Πλ. Κανάρια 3

16345

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 2

Σοφ. Βενιζέλου 99 & Πλ.Εθν.Αντίστασης 1

16342

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

ΧΑΪΔΑΡΙ

Λεωφ.Αθηνών 304

12462

ΧΑΪΔΑΡΙ

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

Ι.Ιωάννου 185

20400

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Λ.Ηρακλείου 380

14122

Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΘΕΡΜΗ

Ταβάκη 3

57001

ΘΕΣ/ΚΗ

ΙΣΤΙΑΙΑ

Ι.Στριμμένου 5

34200

ΙΣΤΙΑΙΑ

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ

Τρικάλων 68

42200

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ

ΠΑΓΚΡΑΤΙ (2)

Υμηττού 86

11634

ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΤΡΙΠΟΛΗ

Εθ.Αντιστάσεως 51

22100

ΤΡΙΠΟΛΗ

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

Πλατεία Φηρών

84700

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

ΚΑΤΕΡΙΝΗ

Ειρήνης 9

60100

ΚΑΤΕΡΙΝΗ

CARREFOUR-ΠΥΛΑΙΑ

Τομπάζη 15 - θέση Λυγαριά

55535

ΘΕΣ/ΚΗ

CARREFOUR-Ν.ΕΥΚΑΡΠΙΑ

Περ.Οδός Θεσ-Ν.Ευκαρπίας

56429

ΘΕΣ/ΚΗ

ΚΟΜΟΤΗΝΗ 2

Σ.Βέμπο 17

69100

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΛΑΥΡΙΟ

Πλ.Ηρώων Πολυτεχνίου 11

19500

ΛΑΥΡΙΟ

ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ

Μ.Αλεξάνδρου 99

61200

ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ

ΝΕΑ ΑΡΤΑΚΗ

Εθνικής Οδού Χαλκίδας – Αιδηψού (Εθνικής Αντιστάσεως 80) και 28ης Οκτωβρίου ΤΚ 34600

34600

ΝΕΑ ΑΡΤΑΚΗ

ΑΜΦΙΣΣΑ

Γιαγτζή & Σταλλού 

33100

ΑΜΦΙΣΣΑ

ΑΙΓΙΝΑ

Σπύρου Ρόδη και Πηλέως

18010

ΑΙΓΙΝΑ

ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Ηρ.Πολυτεχνείου 38

19200

ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ

Λεωφ.Πόρτο Ράφτη 34Ν

19003

ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ

ΠΥΡΓΟΣ  (2)

Μανωλοπούλου 7 & Γκότσινα.

27100

ΠΥΡΓΟΣ

ΧΑΛΑΣΤΡΑ

Ελ.Βενιζέλου 17

57300

ΘΕΣ/ΚΗ

ΚΟΡΔΕΛΙΟ

Ανδρέα Παπανδρέου 24

56334

ΘΕΣ/ΚΗ

ΚΟΛΩΝΑΚΙ

Κανάρη 26

10674

ΚΟΛΩΝΑΚΙ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

Κηφισίας 18 & Αιτωλίας

11526

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

ΕΥΟΣΜΟΣ 2

Μεγάλου Αλεξάνδρου 43

56224

ΘΕΣ/ΚΗ

ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ

Σοφοκλή Βενιζέλου 37

14123

ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ

ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ

Βασιλέως Παύλου 8 Πλ.Ηρώων

19013

ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ

ΑΓΡΙΝΙΟ (Μ.S.) 

Πλατεία Ειρήνης 11

30100

ΑΓΡΙΝΙΟ

ΑΙΓΙΟ

Κλ. Οικονόμου 7

25100

ΑΙΓΙΟ

ΘΑΣΟΣ

Θεαγένους -Θάσος

64004

ΘΑΣΟΣ

ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2)

Αγ.Δημητρίου 77

17341

ΜΠΡΑΧΑΜΙ

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

Κωνσταντινουπόλεως 187.

68200

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

ΜΑΡΟΥΣΙ

Κηφισίας 187

15124

ΜΑΡΟΥΣΙ

ΤΣΙΜΙΣΚΗ 10

Τσιμισκή 10

54624

ΘΕΣ/ΚΗ

ΠΛ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

Μητροπόλεως 28 και πλ.  Αριστοτέλους

54624

ΘΕΣ/ΚΗ

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ

Μαραθώνος 136 (Αφετερεία Μαραθωνίου δρόμου)

19007

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ

ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ

28ης Οκτωβρίου Πλ. Ηρώων

32300

ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ

ΡΕΘΥΜΝΟ (2)

Μ. Πορτάλιου 8

74100

ΡΕΘΥΜΝΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ - ΡΕΝΤΗ

Πειραιώς 151 Αγ. Ιωάννη

18233

ΡΕΝΤΗΣ

ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ

Λεωφ. Ικάρου 56

71601

ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (2) ΚΡΗΤΗΣ(πλ. Κορνάρου)

Εβανς 45

71201

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΛΙΒΑΔΕΙΑ

Γεωργαντά & Καλιαγκάκη 14

32100

ΛΙΒΑΔΕΙΑ

ΠΑΛΛΗΝΗ

Λεωφ.Μαραθώνος 114

15351

ΠΑΛΛΗΝΗ

ΑΙΔΗΨΟΣ

Ερμού 37

34300

ΑΙΔΗΨΟΣ

ΦΑΡΟΣ

Λεωφ Κηφισίας 240

15451

ΨΥΧΙΚΟ

ΝΕΑΠΟΛΗ (ΘΕΣ/ΚΗΣ)

Ανδρέα Παπανδρέου 89

56728

ΘΕΣ/ΚΗ

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΚΡΗΤΗΣ)

Πλ. Ελευθερίου Βενιζέλου 8 & Σοφοκλή Βενιζέλου 2

72100

ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΗΤΗ

ΚΑΛΛΟΝΗ (ΛΕΣΒΟΥ)

4ης Δεκεμβρίου 1912

81107

ΚΑΛΛΟΝΗ ΛΕΣΒΟΣ

ΕΡΥΘΡΑΙΑ

Ελ.Βενιζέλου 101

14671

ΕΡΥΘΡΑΙΑ

ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Μεσογείων 439

15343

ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

Ακαδημίας 76

10678

ΑΘΗΝΑ

ΑΛΙΜΟΣ

Θουκιδίδου 50 Καλαμάκι

17455

ΑΛΙΜΟΣ

ΜΑΝΔΡΑ

Ν.Ρόκα 61

19600

ΜΑΝΔΡΑ

Π. ΦΑΛΗΡΟ (2)

Αγ. Αλεξάνδρου 5-11

17561

Π.ΦΑΛΗΡΟ

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ

Μπεγέτη & Γερμανού γωνία

68300

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ

ΒΕΡΟΙΑ

Μητροπόλεως 38 

59100

ΒΕΡΟΙΑ

ΑΓΡΙΝΙΟ 2

Μπαϊμπά 21

30100

ΑΓΡΙΝΙΟ

ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2

Αθ. Ρίζου & Λεωφ.Κύκνων

52100

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ

Πατρών -  Πύργου 41

25200

ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Χαρ.Τρικούπη 6

45332

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ

Δυρραχίου 67

10443

ΣΕΠΟΛΙΑ

ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

Αγ.Αναργύρων 9

13561

ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

ΤΡΙΚΑΛΑ   1

Ερμού 5

42100

ΤΡΙΚΑΛΑ

ΤΡΙΚΑΛΑ  2

Πλατεία Μακαρίου

42100

ΤΡΙΚΑΛΑ

ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2(ΘΕΣ/ΚΗΣ)

Αγίου Δημητρίου 91 Τ.Κ. 54633

54633

ΘΕΣ/ΚΗ

ΚΙΣΣΑΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Ομογενών Αμερικής -Καστέλλι

73400

ΚΙΣΣΑΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Ν.ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ

25ης Μαρτίου  26

57004

ΘΕΣ/ΚΗ

ΜΥΚΟΝΟΣ 2

Νέας Περιφερειακής Οδού Μυκόνου (περιοχή Δραφάκι)

84600

ΜΥΚΟΝΟΣ

ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ

Λεωφ. Βεργωτή αρ. 25 και Χοϊδά

28100

ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ

Π. ΦΑΛΗΡΟ

Αμφιθέας 78 & Ανδρομάχης

17564

Π.ΦΑΛΗΡΟ

ΡΑΦΗΝΑ

Λεωφ. Φλέμινγκ 3

19009

ΡΑΦΗΝΑ

ΣΚΥΔΡΑ

M.Aλεξάνδρου αρ. 51

58500

ΣΚΥΔΡΑ -ΠΕΛΛΗΣ

ΓΚΥΖΗ

Γκύζη 41-45 & Κάλβου 70 Γκύζη

 

ΓΚΥΖΗ

ΣΟΥΔΑ

Εθνάρχου Βενιζέλου 18

73200

ΧΑΝΙΑ

ΞΑΝΘΗ 1

Μιχαήλ Καραολή 24

67100

ΞΑΝΘΗ

ΛΗΞΟΥΡΙ

Πλατεία αδελφών Αλεβιζάτου

28200

ΛΗΞΟΥΡΙ-ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

ΙΛΙΣΣΙΑ

Γρηγ. Αυξεντίου 56

10432

ΑΘΗΝΑ

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

Λεωφόρου Φυλής  115, Λιόσια

13341

ΑΘΗΝΑ

ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ

Ελευθερίας αρ. 6

55337

ΘΕΣ/ΚΗ

ΑΝΔΡΟΣ

Χώρα Άνδρου

84500

ΑΝΔΡΟΣ

ΚΑΜΙΝΙΑ

Αγίου Ελευθερίου 37

18541

ΚΑΜΙΝΙΑ

ΚΕΡΚΥΡΑ (1)

Μιχαήλ Θεοτόκη 10

49100

ΚΕΡΚΥΡΑ

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ

Παπαναστασίου 9

22200

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ

ΣΤΑΥΡΟ ΘΕΣ/ΚΗΣ

Γεωργίου Παπανδρέου 25 (Σταυρός)

57014

ΘΕΣ/ΚΗ

ΚΕΡΚΥΡΑ (2)

Γ. Θεοτόκη 61  

49100

ΚΕΡΚΥΡΑ

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΣΠΑΤΩΝ (ΑΙΑ 1)

5ο χιλμ. Λεωφ. Σπατών - Λούτσας

19004

ΣΠΑΤΑ

Ν.ΦΑΛΗΡΟ

Λεωφ.Ειρήνης 16-18 & Φραγκισκάτου

18547

Ν.ΦΑΛΗΡΟ

Ν.ΣΜΥΡΝΗ

Ομήρου 58

17121

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Αγ.Δημητρίου 303  (Μπραχάμι)

17343

ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΕΓΑΡΑ

28ης Οκτωβρίου 109

19100

ΜΕΓΑΡΑ

ΤΗΝΟΣ

Λ.Μεγαλόχαρης 43

84200

ΤΗΝΟΣ

ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ

Σκρα 4

64200

ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ

ΠΑΤΡΑ (5)

Έλληνος Στρατιώτου 39

26441

ΠΑΤΡΑ

Λ.ΚΝΩΣΣΟΥ

Λεωφ.Κνωσσού 210

71306

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ

Πλατεία Βαλασκαντζή

83200

ΣΑΜΟΣ

ΓΑΛΑΤΣΙ (2)

Λεωφ. Βεϊκου 18 & Απειράνθου

11147

ΓΑΛΑΤΣΙ

ΑΣΤΑΚΟΣ

 Ιωάννη Μεταξά 12

30006

ΑΣΤΑΚΟΣ

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

Λ. Πεντέλης 45

15235

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

ΛΟΥΤΣΑ

Λεωφ. Αρτέμιδος 70

19016

ΛΟΥΤΣΑ

ΕΡΕΤΡΙΑ

Φιλοσόφου Μενεδήμου  42α

34008

ΕΡΕΤΡΙΑ

ΚΕΡΑΤΕΑ

Λεωφόρος Αθηνών - Σουνίου 54

19001

ΚΕΡΑΤΕΑ

ΠΑΤΡΑ (4)

Ανθείας 228

26332

ΠΑΤΡΑ

ΕΔΕΣΣΑ

Τημενιδών 1

58200

ΕΔΕΣΣΑ

ΔΙΑΒΑΤΑ

Κ.Καραμανλή 70

57008

ΔΙΑΒΑΤΑ

ΓΥΘΕΙΟ

Βασ. Παύλου - Δημοτικό Πάρκο (Περιβολάκι)

23200

ΓΥΘΕΙΟ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ

Ερμού 17 & Χρήστου Αλαγιάννη

19003

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ

ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ

Βυζαντίου αριθ. 66 (ΚΑΛΟΓΡΕΖΑ)

14234

Ν.ΙΩΝΙΑ (περιοχή ΚΑΛΟΓΡΕΖΑ)

ΝΙΚΑΙΑ

Λεωφ. Πέτρου Ράλλη 217

18453

ΝΙΚΑΙΑ

ΣΚΙΑΘΟΣ

Παπαδιαμάντη  (περιοχή Αλώνια)

37002

ΣΚΙΑΘΟΣ

ΜΕΣΣΗΝΗ

Πολυτεχνείου 37

24200

ΜΕΣΣΗΝΗ

ΛΕΧΑΙΝΑ

Πλατεία Αγίου Δημητρίου

27053

ΛΕΧΑΙΝΑ

ΜΕΛΙΓΑΛΑΣ

Λεωφόρος Καλαμών

24002

ΜΕΛΙΓΑΛΑΣ

ΠΕΡΑΜΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Πέραμα -Γεροποτάμου Ρεθύμνου

74052

ΡΕΘΥΜΝΟ

ΛΕΩΝΙΔΙΟ

21ης Ιανουαρίου 1949

22300

ΛΕΩΝΙΔΙΟ

ΣΠΕΤΣΕΣ

Αγορά  περιοχή Σπέτσες

18050

ΣΠΕΤΣΕΣ

ΑΧΑΡΑΒΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

οδού Αχαράβης – Ρόδας (Δ.Δ. Αγίου Παντελεήμονος του Δήμου Θιναλίων)

49081

ΚΕΡΚΥΡΑ

ΙΕΡΙΣΣΟΣ

Μ.Αλεξάνδρου 44

63075

ΙΕΡΙΣΣΟΣ

ΜΟΥΖΑΚΙ

Μουζάκι Καρδίτσας

43060

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ

Λεωφ. Λαυρίου αρ. 41

15354

ΠΑΛΛΗΝΗ

ΣΤΥΛΙΔΑ

Μητροπόλεως 19

35300

ΣΤΥΛΙΔΑ

ΑΜΥΝΤΑΙΟ

Μεγάλου Αλεξάνδρου 7

53200

ΑΜΥΝΤΑΙΟ

ΚΑΜΑΤΕΡΟ

Φυλής 189

13451

ΚΑΜΑΤΕΡΟ

ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ

Ελ. Βενιζέλου 106

12351

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 2 (ΘΕΣ/ΚΗ)

Ελ.Βενιζέλου 75

56121

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ -ΘΕΣ/ΚΗΣ

ΙΘΑΚΗ

Ιθάκη (θέση Αγορά)

28300

ΙΘΑΚΗ

ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ

Κασσάνδρεια -Χαλκιδικής (Εμπορικό κέντρο)

63077

ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑ

ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ

Ασκληπιού 35

63100

ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ

ΚΟΥΦΑΛΙΑ

Εθν. Αντιστάσεως αρ. 35.

57100

ΚΟΥΦΑΛΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ

Λ.Αλεξάνδρας 215

11523

ΑΘΗΝΑ

ΚΥΜΗ

ΚΩΣΤΑΡΟΥ ΒΑΜΒΑ 2

34003

ΚΥΜΗ

ΑΓ.ΙΕΡΟΘΕΟΣ

Σικάγου 4

12135

ΑΓ.ΙΕΡΟΘΕΟΣ -ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΓΕΡΑΚΑΣ

Λεωφ. Μαραθώνος αριθμ. 119

15344

ΓΕΡΑΚΑΣ

ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑ

Κάτω Τιθορέα

35015

ΚΑΤΩ ΤΙΘΩΡΕΑ

ΒΑΣΙΛΙΚΟ

Ιωάννου Ρώσου 0

34002

ΒΑΣΙΛΙΚΟ

ΓΟΥΜΕΝΙΣΑ

Ελευθερίου Βενιζέλου 20

61300

ΓΟΥΜΕΝΙΣΑ

ΖΑΧΑΡΩ

Εθνική οδός Πύργου-Κυπαρισσίας

27054

ΖΑΧΑΡΩ

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

Πλατεία Μπότσαρη

30200

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Λεωφ. Δημοκρατίας, 67

19300

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΛΙΤΟΧΩΡΟ

 28ης Οκτωβρίου 1 (Πιερίας)

60200

ΑΙΓΙΝΙΟ

ΛΑΡΙΣΑ 5

Ολύμπου 1 Λάρισα

41222

ΛΑΡΙΣΑ

ΣΠΑΤΑ

Βασ. Παύλου 125

19004

ΣΠΑΤΑ

ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ

Μισαηλίδη  2-4

18648

ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ

ΠΟΡΟΣ

Μητροπόλεως 1(Πίσω από το Δημαρχείο)

18020

ΠΟΡΟΣ

ΠΑΡΟΣ

Πλατεία Μαντώ Μαυρογένους - Παροικιά

84400

ΠΑΡΟΣ

ΚΕΡΚΥΡΑ (4)

Εθν. Οδός Κέρκυρας - Παλαιοκαστρίτσας 64 Σολάρι

49100

ΚΕΡΚΥΡΑ

ΠΑΛΑΤΑΚΙ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Στρατάρχου Καραϊσκάκη 74

12461

ΧΑΪΔΑΡΙ

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

Πασσαλίδη 64

55132

ΘΕΣ/ΚΗ

ΛΕΥΚΑΔΑ

8ης Μεραρχίας

31100

ΛΕΥΚΑΔΑ

ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Ιωάννη Μεταξά 6

57003

ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΨΑΧΝΑ

Αβάντων 22

34400

ΨΑΧΝΑ

ΑΛΕΞΑΝΔ/ΠΟΛΗ 1

Λ.Δημοκρατίας 337

68100

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΡΙΠΟΛΗ 2

Βασ. Γεωργίου Α΄27

22100

ΤΡΙΠΟΛΗ

ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ

Διοικητηρίου 19

52200

ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ

ΠΑΤΡΑ  (6)

Ακρωτηρίου 38

26332

ΠΑΤΡΑ

CENTRAL ΚΑΣΣΑΒΕΤΗ

Κασσαβέτη 7

14562

ΚΗΦΙΣΙΑ

MEDITERRANEAN COSMOS

11ΧΙΛ Θεσ/νικης -Μουδανιών ( Θέρμη στα σύνορα με Πυλαία )

57001

ΘΕΡΜΗ

THE MALL

Ανδρέα Παπανδρέου 35

15122

ΜΑΡΟΥΣΙ

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 1

Αθηνάς 61

18121

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 2

Ταξιαρχών 49

18121

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

ΔΡΑΜΑ (2)

Λαμπριανίδου 12

66100

ΔΡΑΜΑ

ΣΕΡΡΕΣ 1

Μεραρχίας 25

62100

ΣΕΡΡΕΣ

ΣΕΡΡΕΣ (2)

Βασ. Βασιλείου  & Βασ. Αλεξάνδρου

62100

ΣΕΡΡΕΣ

ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ

Κουκουλέζα 20

32009

ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ

ΑΓΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

Λαρίσης 7

40003

ΑΓΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΑ(ΧΑΛΚ/ΚΗΣ)

Δ.Τζαβούρα 10 - Χαλκιδική

63200

ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ

ΑΣΤΡΟΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Εντός οικισμού του Αστρους Κυνουρίας του Ν.Αρκαδίας( απέναντι από Εθνική τράπεζα)

22001

ΑΣΤΡΟΣ

ΝΙΓΡΙΤΑ

Αθ. Αργυρού 7

62200

ΝΙΓΡΙΤΑ

ΚΑΡΔΙΤΣΑ 2

Νικηταρά και Ηρώων Πολυτεχνείου

43100

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Βασ.Γεωργίου Α΄ 28 (Πασαλιμάνι)

18535

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

Ηρώων Πολυτεχνείου 24

18531

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ (Πλ. Βρυώνη)

Ηρ. Πολυτεχνείου 108 & Σαχτούρη

18538

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ(ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ)

Ακτή Μιαούλη 53-55

18536

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΔΟΜΟΚΟΣ

 Θαυμάκων

35010

ΔΟΜΟΚΟΣ

ΝΙΚΗΤΗ

Κεντρικής Οδού στη Νικήτη Χαλκιδικής

63088

ΝΙΚΗΤΗ

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ

Κωνσταντίνου Καραμανλή 174

46200

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ

ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ

Παλαιά εθνική οδός Αθηνών – Κορίνθου και Κρομμύωνος

20003

ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ

ΚΕΡΚΥΡΑ 5

Ε.Ο.Λευκίμης (Θέση Λεμεντί-Ντάβιου του Δ.Δ Καναλίων του Δήμου Κερκυραίων)

49100

ΚΕΡΚΥΡΑ

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

Θησέως 100

17676

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ

25ης Μαρτίου & Δημοκρατίας 17

57013

ΘΕΣ/ΚΗ

ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Αχαρνών 396

11143

ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΦΑΡΣΑΛΑ

Μητρ.Ιεζεκιήλ 7

40300

ΦΑΡΣΑΛΑ

ΚΡΑΝΙΔΙ

Πλατεία Κύπρου (Αργολίδος)

21300

ΚΡΑΝΙΔΙ

ΣΚΟΠΕΛΟΣ

 Θέση Ελευθερώτρια

37003

ΣΚΟΠΕΛΟΣ

ΡΙΟ

Αθηνών 5Α- Άγιος Γεώργιος Ρίου Πάτρων

26504

ΡΙΟ

ΛΑΜΠΡΙΝΗ

Ιωάννου Φωκά 66 & Συρακουσών 17

11142

ΛΑΜΠΡΙΝΗ

ΑΛΙΑΡΤΟΣ

Λεωφ. Αθήνων 30

32001

ΑΛΙΑΡΤΟΣ

ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ

Πλατεία Καπανδριτίου- Καπανδρίτι

19014

ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ

ΦΕΡΡΕΣ

Β.Κωνσταντίνου  5

68500

ΦΕΡΕΣ

ΓΑΣΤΟΥΝΗ

Στρατηγού Σισίνη

27300

ΓΑΣΤΟΥΝΗ

ΜΗΛΟΣ

Καρόδρομος -Τριοβάσαλος Μήλου

84800

ΜΗΛΟΣ

ΓΑΖΙ

Ελευθερίου Βενιζέλου 194

71414

ΓΑΖΙ -ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΥΛΑΙΑ

Προφήτη Ηλία 67

55535

ΘΕΣ/ΚΗ

ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ

28ης Οκτωβρίου 237

19006

ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ

ΝΕΜΕΑ

Παπακωνσταντίνου 76, Νεμέα

20500

ΝΕΜΕΑ

ΠΡΕΒΕΖΑ (2)

Λ.ΕΙΡΗΝΗΣ 48

48100

ΠΡΕΒΕΖΑ

ΛΗΜΝΟΣ

Π. Κίδα πλατεία ΚΤΕΛ -  Μύρινα

81400

ΛΗΜΝΟΣ

ΑΓ.ΜΕΛΕΤΙΟΣ

Βορείου Ηπείρου 155 & Αγχιάλου 8-10

10443

ΑΓΙΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΡΟΔΟΣ (2)

Εθνικής Αντιστάσεως 39

85100

ΡΟΔΟΣ

CENTRAL ΠΑΤΡΑΣ

Κορίνθου 208

26221

ΠΑΤΡΑ

GOLDEN HALL

Λ.Κηφισίας 37Α &Σπύρου Λούη

15123

ΜΑΡΟΥΣΙ

ΡΕΤΖΙΚΙ (ΠΕΥΚΑ ΘΕΣ/ΚΗΣ)

Λ. Παπανικολάου  60 

57010

ΘΕΣ/ΚΗ

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ

Οσίας Παρασκευής αρ.27 

63080

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ

ATHENS HEART

Πειραιώς 180

17778

ΤΑΥΡΟΣ

ΠΕΡΑΜΑ

Λεωφόρο Ειρήνης 89

18863

ΠΕΡΑΜΑ

CENTRAL Ν.ΙΩΝΙΑ

Λεωφ.Ηρακλείου 288-290

14231

Ν.ΙΩΝΙΑ

ΛΑΓΚΑΔΑ

Λουτρών 33

57200

ΛΑΓΚΑΔΑ

ΑΡΤΑ 2

Σκουφά 157

47100

ΑΡΤΑ

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ

Εθνικής Αντιστάσεως 90

16121

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ

ΠΛ. ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ

3ης Σεπτεμβρίου 89

10434

ΠΛ.ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ

ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑ

Γρ.Λαμπράκη 123 

54351

ΘΕΣ/ΚΗ

ΝΕΑ ΚΗΦΙΣΙΑ

Ιλισίων και Χαράς 2

14564

ΚΗΦΙΣΙΑ

ΠΟΛΙΧΝΗ

Αγν.Στρατιώτου 29 &Χρ. Σμύρνης

56533

ΘΕΣ/ΚΗ

Ν. ΜΑΚΡΗ 

Λ. Μαραθώνος  129

19005

ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ

ΚΑΝΑΛΑΚΙ ΠΡΕΒΕΖΗΣ

Αχέρωντος  84

48062

ΚΑΝΑΛΑΚΙ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΩΡΩΠΟΣ

Προποντίδος 8-10

19015

ΩΡΟΠΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

Παππάδος Λέσβου

81106

ΛΕΣΒΟΣ

ΒΑΡΔΑ

Οδός Πατρών - Πύργου & 28Ης Οκτωβρίου

27052

ΒΑΡΔΑ

ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ  

Βασιλέως Παύλου 57

58300

ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ

ΒΑΡΗ   

23χλμ Λ.Παϊζη

16672

ΒΑΡΗ

ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ

Γερασίμου Βασιλειάδη αρ. 2

35008

ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ

ΚΡΕΣΤΕΝΑ

Ξενοφώντος, Κρέστενα Ηλείας

27055

ΚΡΕΣΤΕΝΑ

ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ

Αγ.Κωνσταντίνου 52

40400

ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ-ΛΑΡΙΣΑΣ

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

Αθηνών 3

30300

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

ΚΥΘΗΡΑ

ΑΝΩ  ΛΙΒΑΔΙ ΚΥΘΗΡΩΝ   – Νήσος Κύθηρα

80100

ΚΥΘΗΡΑ

ΚΟΖΑΝΗ (2)

Παύλου Χαρίση 1-3

50100

ΚΟΖΑΝΗ

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

Αλεξάνδρου Ρώμα 18

29100

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

ΑΛΙΒΕΡΙ

Κωνσταντίνου Τάτλα 26

34500

ΑΛΙΒΕΡΙ

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ

Ελ. Βενιζέλου και Νοσοκομείου

24500

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ

ΚΑΒΑΛΑ 1

Ομονοίας 103

65302

ΚΑΒΑΛΑ

Ν.ΚΟΣΜΟΣ 2

Ηλία Ηλιού 95 και Λαγουμιτζή

11743

Ν.ΚΟΣΜΟΣ

ΕΥΟΣΜΟΣ 1 (ΘΕΣ/ΚΗΣ)

Δημητρίου & Καραολή 102

56224

ΘΕΣ/ΚΗ

ΣΕΡΒΙΑ

117 Εθνομαρτύρων 4

50500  

ΣΕΡΒΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΚΟΥΚΑΚΙ

Φαλήρου 3

11742

ΚΟΥΚΑΚΙ

ΕΠΑΝΩΜΗ

Πλατεία Μεταξά

57500

ΕΠΑΝΩΜΗ

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

Λεωφ. 25ης Μαρτίου 135 & Αγ. Λαύρας

13231

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

Δεκελείας 87-89

14341

Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

ΝΕΑΠΟΛΗ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Αρχιμήδους 5 – Νεάπολη Βοιών

23053

ΝΕΑΠΟΛΗ

ΣΚΑΛΑ

5ης Μαϊου 101

23051

ΣΚΑΛΑ-ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ

Παύλου Μπακογιάννη  και Κανάρη

35011

ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ

ΕΛΑΣΣΟΝΑ

Ελ. Βενιζέλου  7

40200

ΕΛΑΣΣΟΝΑ

ΣΙΑΤΙΣΤΑ

Μητροπόλεως & Τρία Πηγάδια

50300

ΣΙΑΤΙΣΤΑ

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου 3

14452

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΠΥΛΟΣ

Γρηγορίου Επισκόπου 29

24001

ΠΥΛΟ

ΙΟΣ

Θέση Πεντάνασσα του Δήμου Ιητών

84001

ΙΟΣ

ΚΟΡΙΝΘΟΣ 2

Εθν..Αντιστάσεως  39

20100

ΚΟΡΙΝΘΟΣ

ΣΟΦΑΔΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΚΙΕΡΙΟΥ 48

43300

ΣΟΦΑΔΕΣ

ΚΑΛΟΧΩΡΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 37 

57009

ΚΑΛΟΧΩΡΙ

ΔΕΛΦΩΝ

Δελφών  και Κωνσταντινουπόλεως

54640

ΘΕΣ/ΚΗ

ΧΑΡΙΛΑΟΥ

Αλ.Παπαναστασίου 126

54249

ΘΕΣ/ΚΗ

ΑΙΤΩΛΙΚΟ

Κων. Λάσκαρη  83 -Αιτωλικό

30400

ΑΙΤΩΛΙΚΟ

ΜΑΛΛΙΑ

Ηρακλείου-Αγ. Νικολάου (Ελ. Βενιζέλου 83)

70007

ΜΑΛΛΙΑ

ΚΑΒΑΛΑ 3

Ιωνος Δραγούμη και Ερμού

65302

ΚΑΒΑΛΑ

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ελευθερίου Βενιζέλου  12

70014

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΒΟΝΙΤΣΑ

Ελ.Βενιζέλου 53

30002

ΒΟΝΙΤΣΑ

ΒΥΡΩΝΑΣ

Κύπρου 102-104

16232

ΒΥΡΩΝΑΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 3

Φαρών 155 και Κοραή

24100

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΠΑΛΑΜΑΣ

Δ.Φαλάγγα αρ. 3

43200

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΚΟΝΙΤΣΑ

Κωνσταντίνου Δόβα -Κόνιτσα

44100

ΚΟΝΙΤΣΑ

ΚΑΛΥΒΕΣ

Ο.Τ 158 ΘΕΣΗ ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ -ΚΑΛΥΒΕΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ

73003

ΚΑΛΥΒΕΣ

ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΑ

Ελευθερίου Βενιζέλου (Δήμος Ακρωτηρίου)

73100

ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΑ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΡΧΑΝΕΣ

 Ηρώων Πολυτεχνείου- Αρχάνες Ηρακλείου

70100

ΑΡΧΑΝΕΣ

ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ 7

34006

ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ

ΠΛ.ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ(M.S.)

Πατησίων 219 & Μιχαήλ Νομικού

11253

ΠΛ.ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ

ΜΕΝΙΔI

Πάρνηθος 5

13671

ΜΕΝΙΔΙ

ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ

Πολυτεχνείου 69 

62400

ΗΡΑΚΛΕΙΑ

ΚΑΛΛΙΘΕΑ (ΗΣΑΠ)

Σιβιτανίδου 34

17676

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΘΗΒΑ

Επαμεινώνδα 64

32200

ΘΗΒΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ

Φρ. Παπαχρηστίδη 120Α

64100

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ

ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ

Εθνική οδός Αντιρρίου – Ιωαννίνων

30500

ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ

ATHENS METRO MALL

Λεωφόρος Βουλιαγμένης 276

17343

ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΣΗΤΕΙΑ

Ελ. Βενιζέλου 32

72300

ΣΗΤΕΙΑ

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

Πάνου Πόλκα Καλάβρυτα

25001

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

ΛΑΡΙΣΑ 4

23ης Οκτωβρίου 45 & Ισχομάχου

41221

ΛΑΡΙΣΑ

ΣΟΥΦΛΙ

Βασ.Γεωργίου Β΄και Ερμού

68400

ΣΟΥΦΛΙ

ΣΙΦΝΟΣ

Απολλωνίας – Πλατύς Γιαλός

84003

ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ

ΛΕΡΟΣ

Λακκί - Λέρος

85400

ΛΕΡΟΣ

ΣΥΡΟΣ

Βικέλα 2 & Πλ.Μιαούλη (Ερμούπολη)

84100

ΣΥΡΟΣ

ΓΡΕΒΕΝΑ

Κ.Ταλιαδούρη 21 & Π.Μελά 40.

51100

ΓΡΕΒΕΝΑ

ΜΠΕΝΑΚΗ 6

Εμ.Μπενάκη 6

10564

ΑΘΗΝΑ

ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑ 2

Δημητρίου Γούναρη 203 & Ιλίου 38

16674

ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑ

ΛΥΓΟΥΡΙΟ

Ασκληπιού 72

21052

ΛΥΓΟΥΡΙΟ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (3)

Τζων Κεννεντυ 110 Λόφος Αξιωματικων

12136

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

Ν.ΙΩΝΙΑ (ΒΟΛΟΥ)

Λ.Ειρήνης 4

38446

ΒΟΛΟΣ

ΠΑΡΓΑ

Αλλ. Μπάγκα 22 (συνοικία Τράφο)

48060

ΠΑΡΓΑ

ΛΙΟΣΙΑ (ΙΛΙΟΝ)

 Ιδομενέως  αριθ. 53

13121

ΙΛΙΟΝ

ΛΕΥΚΑ

Θηβών 127 στο Δήμο  Πειραιά 

18542

ΛΕΥΚΑ

ΚΙΑΤΟ

Γ. Μαυρούλια & Πλατεία Ελευθερίας

20200

ΚΙΑΤΟ

ΣΤΑΔΙΟΥ

Σταδίου 10

10564

ΑΘΗΝΑ

ΑΓ. ΘΕΡΑΠΟΝΤΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Μάρκου Μπότσαρη 135

54453

ΘΕΣ/ΚΗ

ΠΑΝΟΡΜΟΥ (ΜΕΤΡΟ)

Λουίζης Ριανκούρ 65-67 & Λαρίσης 31

11523

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ

Πατησίων 368β΄

11141

ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ

ΑΝΟΙΞΗ

Λ. Μαραθώνος 70

14569

ΑΝΟΙΞΗ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ (3)

Ν. Ζέρβα 2

45332

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΙΤΕΑ

28ης Οκτωβρίου  63

33200

ΙΤΕΑ

ΜΟΛΑΟΙ

Κεντρική Πλατεία Μολάων 

23052

ΛΑΚΩΝΙΑ

ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ

Ελευθερίου Βενιζέλου 69

70300

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΚΡΑΤΑ

Π.Περιφ.Εθν.Οδού Κορίνθου-Πατρών(έναντι Π.Διοδίων)

25006

ΑΚΡΑΤΑ

ΑΛΜΥΡΟΣ

Ερμού 118

37100

ΑΛΜΥΡΟΣ

ΒΡΑΧΑΤΙ

Π.Ε.Ο. Κόρινθου - Πατρών 119-121

20006

ΒΡΑΧΑΤΙ

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

Κύπρου 41

46100

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

ΚΑΛΛΙΘΕΑ (2)

Δαβάκη 65

17672

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΙΚΑΡΙΑ

ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ

83300

ΙΚΑΡΙΑ

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

Πλατεία Αγίου Αντωνίου, Αρχάγγελος Ρόδου  

85102

ΡΟΔΟΣ

ΜΕΝΙΔΙ 2

Λ.Πάρνηθας 172

13671

ΜΕΝΙΔΙ

ΜΟΙΡΕΣ

25ης Μαρτίου 157

70400

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΟΙΡΕΣ

ΧΟΛΑΡΓΟΣ 

Μεσογείων 216

15562

ΧΟΛΑΡΓΟΣ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΛΙΜΑΝΙ 

Ακτή Ποσειδώνος 24

18531

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΦΑΡΚΑΔΩΝΑ

Καραϊσκάκη  8

42031

ΤΡΙΚΑΛΑ

ΛΟΥΤΡΑΚΙ

Ελευθερίου Βενιζέλου 41

20300

ΛΟΥΤΡΑΚΙ

ΛΑΜΙΑ

Ρήγα Φερραίου 25

35100

ΛΑΜΙΑ

ΑΤΑΛΑΝΤΗ

25ης Μαρτίου 13

35200

ΑΤΑΛΑΝΤΗ

ΛΑΜΙΑ (2)

Λεωνίδου 5

35100

ΛΑΜΙΑ

ΜΑΡΟYΣΙ

ΚΗΦΙΣΙΑΣ 44

151 25

ΜΑΡΟYΣΙ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟY 15

546 24

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 7

551 34

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

ΓΛYΦΑΔΑ

Α.ΛΑΖΑΡΑΚΗ 8

166 75

ΓΛYΦΑΔΑ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ 140

185 35

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟY 39

105 64

ΑΘΗΝΑ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΔΙΚΑΙΟΣYΝΗΣ 67-69

712 02

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΑΘΗΝΑ

ΑΧΑΡΝΩΝ 434

111 43

ΑΘΗΝΑ

ΠΑΤΡΑ

ΕΡΜΟY 4 & ΑΓ.ΑΝΔΡΕΟY 48

262 21

ΠΑΤΡΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΣΙΜΙΣΚΗ 109

546 22

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΔΑΒΑΚΗ 54

176 72

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΚΟΡYΔΑΛΛΟΣ

ΠΛ.ΕΛΕYΘΕΡΙΑΣ & ΑΘΗΝΑΣ 76

181 20

ΚΟΡYΔΑΛΛΟΣ

ΒΟΛΟΣ

ΛΩΡΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ 82

382 21

ΒΟΛΟΣ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65

121 34

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ ΖΕΡΒΑ 10

453 32

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΛΑΡΙΣΑ

ΚΟYΜΑ 32

412 23

ΛΑΡΙΣΑ

ΝΕΑ ΣΜYΡΝΗ

ΟΜΗΡΟY 70

171 21

ΝΕΑ ΣΜYΡΝΗ

ΧΑΝΙΑ

ΣΚΑΛΙΔΗ 23

731 36

ΧΑΝΙΑ

ΚΟΛΩΝΑΚΙ

ΠΑΤΡΙΑΡΧΟY ΙΩΑΚΕΙΜ 5

106 73

ΚΟΛΩΝΑΚΙ

ΜΑΡΟYΣΙ

Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟY 35

151 22

ΜΑΡΟYΣΙ

ΝΑYΠΛΙΟ

ΑΡΓΟYΣ 26

211 00

ΝΑYΠΛΙΟ

ΒΟΛΟΣ

Κ.ΚΑΡΤΑΛΗ 121

382 21

ΒΟΛΟΣ

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

Ι.ΠΑΣΣΑΛΙΔΗ 25

551 32

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ 54

546 44

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΟΛYΓYΡΟΣ

ΧΑΡΙΛΑΟY ΤΡΙΚΟYΠΗ 13

631 00

ΠΟΛYΓYΡΟΣ

ΞΑΝΘΗ

28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟY 80

671 00

ΞΑΝΘΗ

ΠΑΛΛΗΝΗ

Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 86

153 51

ΠΑΛΛΗΝΗ

ΝΕΑΠΟΛΗ

ΒΕΝΙΖΕΛΟY ΕΛΕYΘΕΡΙΟY 86

567 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Π.ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟY 32

546 22

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΧΑΝΙΑ

Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 29

731 34

ΧΑΝΙΑ

ΑΙΓΙΟ

ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟY 50

251 00

ΑΙΓΙΟ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΣΑΧΤΟYΡΗ 83

185 37

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΝΑYΠΑΚΤΟΣ

ΠΑΝΟY ΡΗΓΑ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΙΑ

303 00

ΝΑYΠΑΚΤΟΣ

ΡΕΘYΜΝΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΡΚΑΔΙΟY 142

712 02

ΡΕΘYΜΝΟ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΘΗΒΩΝ 179

121 34

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΧΑΡΙΛΑΟY

ΑΛ.ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟY 88

546 44

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

Γ.ΚΟΛΩΝΙΑΡΗ 120

561 23

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΜΠΙΖΑΝΙΟY 38

452 21

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΜYΤΙΛΗΝΗ

ΠΛ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟYΠΟΛΕΩΣ 3

811 00

ΜYΤΙΛΗΝΗ

ΡΟΔΟΣ

ΕΘΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 13

851 00

ΡΟΔΟΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Λ.ΚΝΩΣΣΟY 17

713 06

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΑΘΗΝΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟYΣ 133

112 51

ΑΘΗΝΑ

ΤΡΙΚΑΛΑ

ΑΣΚΛΗΠΙΟY 15

421 00

ΤΡΙΚΑΛΑ

ΠYΛΗ

ΠYΛΗΣ ΑΡΤΑΣ

420 32

ΠYΛΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟYΜΗ 58

546 23

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΧΑΝΙΑ

ΖYΜΒΡΑΚΑΚΗΔΩΝ 9

731 00

ΧΑΝΙΑ

ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟY 103

173 41

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΧΑΛΚΙΔΑ

ΑΓΓΕΛΗ ΓΟΒΙΟY 16

341 00

ΧΑΛΚΙΔΑ

ΛΑΡΙΣΑ

ΠΑΤΡΟΚΛΟY 18

412 22

ΛΑΡΙΣΑ

ΠΑΤΡΑ

ΑΚΡΩΤΗΡΙΟY 96

263 32

ΠΑΤΡΑ

ΤΡΙΠΟΛΗ

Α ΙΣΑΑΚ & Σ ΣΟΛΩΜΟΥ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΕΤΡΙΝΟΥ) 4

221 00

ΤΡΙΠΟΛΗ

ΙΛΙΟΝ

ΑΓΙΟY ΝΙΚΟΛΑΟY 105

131 23

ΙΛΙΟΝ

ΚΙΛΚΙΣ

21ΗΣ ΙΟYΝΙΟY 115-117

611 00

ΚΙΛΚΙΣ

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΒΑΣ.ΓΕΩΡΓΙΟY 8

152 33

ΧΑΛΑΝΔΡΙ